9 november 2009

Rätt placering av in-game-advertising är A och O

Det kommer inte an på hur många gånger en annons dyker upp under en spelomgång av datorspel utan på hur den är placerad.

Det konstateras i en eyetracking-analys från forskningsavdelningen Gamematrix vid företaget 11 Prozent Communication. Mediet blir allt populärare för annonsörer tack vare sina ca 20 miljoner spelare i åldrarna 14-39 år. Antalet som spelar online uppskattas till 3,7 miljoner.
Den aktuella analysen visar bl a att in-game-advertising för varumärken är framgångsrik eftersom man kunde uppmäta ett ökat kom-ihåg-värde på 30%. För produktreklam är det särskilt viktigt att finnas i rätt kontext med rätt placering.
I ett av de testade spelen dök t ex VW-reklam upp endast en gång med en god placering och fick en kom-ihåg-kvot på 80% medan det sämre placerade märket react bara erinrades av 20% trots en massiv reklaminsats. I fotbollssimuleringen FIFA08 fick de bättre placerade märkena mer än dubbelt så långvarig uppmärksamhet som de övriga. Puma som var dåligt placerat förblev obemärkt trots att det är ett så välkänt märke.