14 februari 2011

Produktplacering blir nu tillåtet på flera marknader.

Ofcom har nu lanserat den logotyp som TV-kanaler måste använda för att signalera när brittisk-producerade program innehåller produktplacering.
Logotypen måste visas i tre sekunder i början och slutet av programmet och efter varje reklamavbrott.
Produktplacering kommer nu att tillåtas i Storbritannien för första gången från den 28 februari 2011. Detta följer på regeringens beslut att tillåta produktplacering i brittiska TV-program, som en följd av ändringar av EU lagstiftning.
Nu följer informationskampanjer för att låta tittarna veta att vissa brittiska program snart kommer att kunna innehålla produktplacering, och för att förklara innebörden av logotypen.
För att läsa mer kan Ofcoms särskilda produktplaceringssida besökas: http://www.ofcom.org.uk/productplacement
De nya reglerna verkar inte påverka TV3 och Kanal 5 mfl om de inte sänder program producerade i UK och de omfattas normalt sett inte heller av Radio- och TV lagen.
I Sverige gäller att produktplacering är tillåten, och har varit så under lång tid, i filmer, tv-serier, sportprogram och program med lätt underhållning, förutsatt att programmet inte huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år.
Produktplaceringen får inte medföra att kommersiella intressen gynnas på ett otillbörligt sätt. Det finns även begränsningar i vilka slags produkter som får produktplaceras. Information om att det förekommer produktplacering ska lämnas i början och slutet av programmet och efter avbrott för annonser. Informationen ska bestå av en neutral upplysning om att det förekommer produktplacering och om den vara eller tjänst som har placerats. Kanske får vi symbol i Sverige också?
Källa: Marketing week, Ofcom, Myndigheten för radio och TV