22 augusti 2016

Procter & Gamble byter strategi på Facebook

Världens största annonsör, Procter & Gamble, har insett att deras investeringar i precisions-marknadsföring på Facebook har varit en felsatsning.
I en intervju i The Wall Street Journal, konstaterar Procters marknadsdirektör, Mark Pritchard, att de gått för långt i strategin och arbetat alldeles för begränsat när de lagt stora resurser på precisions-marknadsföring till snäva grupper på Facebook.

Marc Prichard, marknadsdirektör på Procter & Gamble
Marc Prichard, marknadsdirektör på Procter & Gamble

Alla företag vill förstås att deras reklaminvesteringar skall ge största möjliga effekt. Många har då menat att ju tydligare och mer exakt man mejslar ut sina målgrupper, desto mer effekt skulle man få av varje investerad krona. ”Spillet” skulle minska och man kunde istället bygga relationer med trogna kunder.
Men många studier, bland annat av 30 års vinnande bidrag i brittiska Advertising Effectiveness Awards, har visat att för ökad försäljning och lönsamhet, behöver man nå breda konsumentgrupper i breda medier.
För två år sedan testade P&G exempelvis att rikta sin Facebook-reklam för Febreze (som tar bort dålig lukt i textilier och skor), specifikt till stora familjer och djurägare. Men de kunde då se försäljningen stagnera. När de istället breddade sig till alla över 18 år, steg försäljningen igen, enligt artikeln i Wall Street Journal.
Under det senaste året investerade Procter & Gamble drygt 7 miljarder dollar i reklam, vilket var en uppgång med en procent från året innan. Planen är att öka investeringarna ytterligare fem procent i år. Dock inte med riktad Facebook-reklam alltså.
Den amerikanske reklammannen, författaren och debattören, Bob Hoffman, har i sitt nyhetsbrev pekat på att Procter & Gamble försäljningsresultat under det senaste året har sjunkit med 8 procent. Med tanke på att bolagets årliga försäljning ligger på 75 miljarder dollar, innebär det en minskning med 6 miljarder dollar!
Carin Fredlund