18 november 2021

Pressrelease

Årets mottagare av den prestigefyllda utmärkelsen Export Hermes är
Monitor ERP System AB
Francesca O’Brien Apelgren Ordförande för Fonden för Export Utveckling, Anders Lundwall Fonden för Export Utveckling, Morgan Persson Vd Monitor ERP System AB

Stockholm den 18 november 2021.

Monitor ERP System AB och edChild får prestigefyllt exportpris.

Priserna delades ut av Fonden för Exportutveckling på Fondens evenemang ”Dagen för Exportutveckling”.


Se bilder från dagen.

Juryns motiveringar för årets pristagare lyder: 

Årets vinnare av den prestigefyllda utmärkelsen
Export Hermes är Monitor ERP System AB

Motivering till utmärkelsen Export Hermes
Monitor ERP SystemAB har med jordnära programvaruutveckling och en unik företagsanda nått stora exportframgångar med sitt affärssystem, som är själva nervsystemet hos tillverkande företag.

Årets vinnare av det ärofyllda priset
Upcoming Star är edChild

Årets mottagare av priset Upcoming Star är edChild AB
Från vänster:
Sofia Zätterström grundare edChild AB, Anders Lundwall Fonden för Export Utveckling, Francesca O’Brien Apelgren, Ordförande för Fonden för Exportutveckling, Sylvain Brochard grundare edChild AB

Motivering till priset Upcoming Star
edChild AB har med Sverige som pedagogiskt föregångsland visionen att erbjuda de bästa förutsättningar för digitalt lärande till de minsta, lagt grunden till ett spännande framtida exportföretag.


Om Export Hermes
Export Hermes har sedan år 1981 delats ut till svenska företag som genomfört exceptionella exportframgångar och därigenom bidragit till svenskt välstånd. Mottagare av utmärkelsen skall ha en stabil och växande export till många länder baserad på genomtänkt marknadsföring och en god lönsamhet.

Om Upcoming Star
Priset delas ut till ett relativt nystartat exportföretag som uppfyller kriterierna:

  • att vara i gång med sin internationalisering/export,
  • att ha en intressant strategi och
  • kunna påvisa en stor internationell potential.

Priserna delas ut av Fonden för Exportutveckling som stiftats av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsföreningen, Sveriges Marknadsförbund, Företagsekonomiska Institutet (FEI) och Mercuri-Schartauanerna. Se också fondens hemsida www.exportutveckling.se

För mer information kontakta:
Anders Lundwall, ansvarig för prisutdelningen, mobil 070-819 29 50 eller Fondens ordförande Francesca O’Brien Apelgren och VD i Sveriges Marknadsförbund, mobil 070-660 60 67.