13 april 2012

Prediktiv analys förutspår framtiden

Företag som samlar på sig stora mängder av data om sina kunders beteende har goda möjligheter till att förutspå framtiden genom s.k. prediktiv analys. Och med större insikt om hur kunderna kommer att bete sig i framtiden blir marknadsföringen mycket mer effektiv.

Att sia om framtiden har alltid varit svårt, men ju lättare tekniken gör det att samla data och skapa modeller, desto lättare blir det att analysera även framtiden. Läs om hur olika branscher och företag jobbar med detta i en intressant artikel från MarketingWeek.
På Tendensdagen 2011 föreläste Susanne Moland från Synovate om varför det är så svårt att sia om framtiden, och hur undersökningsbranschen tittar mer och mer på framtida beteenden istället för att kartlägga historik och nutid. När allt rör sig snabbare blir det allt viktigare att basera sin marknadsföring på vad som kommer imorgon, istället för på vad som hände igår. Se föreläsningen här.