17 oktober 2009

Picard – djupfryst

Franska Picard säljer bara djupfryst i sina 765 butiker och har en marknadsandel på 20%. Drygt 1 milj franska hushåll är kunder.

Innovation är ledstjärnan. Picard lanserar 100-150 nya produkter per år (färdigrätter, grönsaker, glass m m). Råvaror, typ grönsaker, svarar för 50% av omsättningen.
95 % av sortimentet säljs med Picard-logo. Man har ingen egen tillverkning utan anlitar 200 leverantörer, varav 70 % är franska livsmedelsproducenter. Kraven är stränga, bl a ska produkterna hålla –22 grader vid transport till butik, mot gängse –18 grader. Kvalitetskraven är rigorösa, bl a ska fisk vara nyfångad och grönsaker mindre besprutade. Färdigrätterna har lika hög klass som hos en traiteur (take-away).
Picard öppnar 40-50 butiker per år. Varje etablering föregås av noggranna studier av kundunderlaget. För lönsamhet krävs ett underlag av 8 000-10 000 hushåll per butik i cityläge och 15 000-18000 hushåll i ytterområden. 3/4 av butikerna ligger i citylägen, de flesta i Paris. Målgruppen är kvalitetsmedvetna höginkomsttagare.
Picard kommunicerar med DR i brevlådorna och nya kataloger och receptsamlingar varje månad i butik och på nätet.