1 oktober 2017

Philip Morris efter cigaretterna

Hej Matilda Stenman på Philip Morris International.
Vad har du för titel?
Manager Regulatory Affairs, Sweden & Iceland­­­­

Matilda Stenman, Manager Regulatory Affairs Sweden & Iceland
Matilda Stenman,
Manager Regulatory Affairs Sweden & Iceland

Jag läste att Philip Morris VD har sagt att ni, världens största cigarettproducent, ska sluta att producera cigaretter?
Det stämmer. Ambitionen är att fasa ut cigaretterna till förmån för produkter med potential att minska skadorna som följer av tobaksrökning. Målet är att få de rökare som annars hade fortsatt att röka att byta till nikotinprodukter som är mindre skadliga. Det är en enorm förändringsprocess för hela företaget. Vi finns i 180 länder med 80 000 anställda i världen och just nu byter den här jätten riktning.
 
Vad innebär det utifrån ett marknads- och kommunikationsperspektiv för er i Sverige?
Från ett kommunikationsperspektiv medför transformationen stora utmaningar. Till exempel har regelverket att kommunicera tobaksprodukter sin politiska grund i cigaretter. Det är i sig inget konstigt eftersom cigaretterna både är det farligaste och vanligaste sättet att konsumera tobak. Vad många inte känner till är att förbränningen av tobaken som är den huvudsakliga orsaken till rökningsrelaterade sjukdomar – inte nikotinet. Vår nya produkt, som vi har lanserat i ett 30-tal länder, hettar upp tobaken elektroniskt till en nivå som är varm nog att utvinna nikotinet, men inte tillräckligt varm att det ska brinna. Där­­­med uteblir lejonparten av de skadliga ämnen som finns i cigaretter. Som du märker är det ett komplicerat budskap. Med begränsade kommunikationsmöjligheter, t ex finns förslag på att tobak inte ska få visas i butik och redan i dag råder reklam- och sponsorförbud. Det gör det svårt att tala om för rökarna att det nu finns alternativ till cigaretter och varför dessa alternativ är att föredra framför cigaretter. Men självklart ser vi fram emot att anta utmaningen.
Enligt WHO kommer det att finnas 1 miljard rökare 2025. Hur ser ni på det?
Trots att alla vet att det är farligt att röka så fortsätter många ändå. Dessa människor är vår målgrupp. Ett sätt att minimera rökningens skadeverkningar är att anamma principen om skademinimering som ett komplement till sluta-röka-strategin. De senaste åren har vi investerat över 3 miljarder dollar i forskning, vi har anställt +400 forskare med uppgift att ta fram vetenskapligt bevisat mindre farliga niktotinprodukter – vissa innehåller tobak medan andra inte gör det, t ex e-cigaretter.
 
Röker du själv?
Nej, men det som är unikt för Sverige är att fler kvinnor än män som röker. Till stor det beror det på att det redan idag finns ett skademinimeringsalternativ i form av snus i Sverige. Men statistiken talar för att det är ett alternativ som främst tilltalar män. 18 procent av svenska män snusar, men bara 4 procent av svenska kvinnor. Så fler alternativ till cigaretten behövs.