2 augusti 2017

P&G skär ytterligare i det digitala

100 miljoner dollar mindre till digital annonsering, utan att det märktes på försäljning och tillväxt! Det får Procter & Gamble att inse hur mycket pengar som slösats bort i onödan.
För ungefär ett år sedan berättade världens största annonsör, Procter & Gamble, i en intervju i The Wall Street Journal, att deras investeringar i precisionsmarknadsföring på Facebook varit en felsatsning. Företagets marknadsdirektör, Mark Pritchard, förklarade att de gått för långt i strategin och blivit alldeles för begränsade. Därför började man kommunicera bredare igen.
Procters reklaminvesteringar låg under budgetåret 2015/2016 på 7 miljarder dollar. Men deras försäljningsresultat sjönk under samma period med 8 procent. Med en årlig försäljning på 75 miljarder dollar, innebär det en minskning med 6 miljarder!
Nu har P&G tagit ytterligare ett steg i minskningen av digital annonsering. I en ny intervju i The Wall Street Journal, förklarar de att de dragit ner de digitala investeringarna med mer än 100 miljoner dollar, under andra kvartalet, utan att se några negativa effekter på försäljningen. Något man tar som ett bevis på den digitala annonseringens ineffektivitet och att man insett att man kommunicerat mer med robotar än med människor.

P&G:s finansdirektör, Jon Moeller, såg ingen skillnad i resultat när bolaget drog in 100 miljoner digitala reklamdollar. Foto: P&G
P&G:s finansdirektör, Jon Moeller, såg ingen skillnad i resultat när bolaget drog in 100 miljoner digitala reklamdollar. Foto: P&G

Bolagets finansdirektör Jon Moeller, förklarade i samband med att kvartalsrapporten presenterades, att de insett att deras digitala reklam kunnat dyka upp på fake-sidor med ren robottrafik, likväl som på sidor med högst tvivelaktigt innehåll.
”Det gjorde att vi kunde välja att sänka våra digitala kostnader där de inte hade någon effekt. Där vi antingen kommunicerade med bots istället för med människor, eller där våra annonser var placerade på sådana som inte stärkte vårt varumärke”, sa han till Wall Street Journal.
David Taylor vill inte sträva efter share of voice, utan ökat värde. Foto: P&G
David Taylor vill inte sträva efter share of voice, utan ökat värde. Foto: P&G

P&G:s vd, David Taylor, förklarade att den minskade, digitala budgeten är en del av företagets satsning på att snabbt dra ner på olönsamma investeringar – från annonsering till produktutveckling.
”Vi fick data som visade att reklamen fanns på dåliga ställen, eller inte hade någon effekt. Så vi tog bort den. Vi kommer inte att följa någon formel för hur mycket man ska spendera, eller en viss share of voice. Vi vill att varje dollar ska ge ökat värde för kunderna och för våra intressenter”, förklarade Taylor.
”Vi såg ingen effekt på vår tillväxt, när vi drog in viss reklam. Det visar att det handlade om mycket ineffektiva satsningar”, menade Jon Moeller.
Carin Fredlund