22 april 2009

P&G pressar medierna, omförhandlar avtal

Ett handslag räcker inte längre.Nu prutas även på ingångna överenskommelser. Procter & Gamble ska inleda omfattande omförhandlingar kring bolagets globala mediekostnader. På så sätt ska de få större utrymme i medierna.

Allt är omförhandlingsbart och P&G vill ligga före i kurvan

Under en träff med brittiska analytiker förklarade A G Lafley, vd och ordförande för P&G, att bolagets ”share of voice”, andel i det totala medieutrymmet, ska öka genom att annonsplatser ska köpas för lägre pris. Det är det rådande pressade läget på mediemarknaden som gör det möjligt att få till betydligt bättre avtal, framhåller han. Koncernens organiska försäljning under senaste kvartalet (andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret) ökade med 3%, vilket är lägre än målet på 4 – 6%. Under helåret har tillväxten varit 5%. Marknadsandelarna ligger i nivå med för ett år sedan.

Mer till försäljning, mindre till media

Utgifterna på media har skurits under det senaste kvartalet. Men utgifterna på marknadsföring uppges öka i samma takt som den prognostiserade organiska tillväxten. A G Lafley framhåller också att P&G är ”motståndskraftiga mot recession”, trots att konsumenter väntas minska sina utgifter på hälso- och skönhetsprodukter.

Även i andra branscher prutas det vilt

”Gazundering”,  att pruta 10-20% just när man ska skriva under bostadskontrakt har blivit vanligt i Storbritannien.