6 juli 2013

Påverkar avståndet i butiken det belopp som en konsument är villig att spendera?

I den 11 artikeln i EMCs serie skriver Professor Magnus Söderlund om ”The effect of in-store travel distance on unplanned spending: Applications to mobile promotion strategies”, publicerad på Journal of Marketing,
Det är väl känt att många detaljhandelsinköp är oplanerade, särskilt när det gäller matinköp. Beslutet att köpa vissa varor tas ofta i butik, inte före. Men varför är det så?
Ett skäl är att få människor väljer att planera sina inköp med inköpslistor och därför påverkas mer av det som händer i butik. En konsuments köpupplevelsen påverkas också av miljön i själva butiken. 360 graders upplevelsen av en butik har potential att påverka vart och ett av konsumentens sinnen. Detta kan visa sig vara mycket mer övertygande än någon marknadsföring som når konsumenten innan butiksbesöket.
Does in-store travel distant…by Prof. Magnus Soderlund

Detta är den elfte i en serie artiklar som EMC´s Academic Group, ett forum inom vilket ledande europeiska akademiker kan utbyta forskning och lärdomar kommer att ta fram. Forumets ambition är att varje månad publicera en forskningsrapport eller artikel som översatts till ett mer praktiskt användbart språk och se till att den sprids över Europa. Academic Group är del av European Marketing Confederation (EMC), ett paraplyorgan för alla europeiska sammanslutningar inom marknadsföring, försäljning och kommunikation. Interview Prof. Soderlund Marketing by Our Members