28 maj 2009

Online-reklam bortkastad på sociala nätverkare?

Det tycks som sociala nätverkare har mer tid och mindre pengar än andra på nätet.

Sociala nätverkare klickar mindre på online-annonser och e-shoppar hälften så mycket som andra nätanvändare. Människor flockas till de sociala nätverken på webben och trenden pekar fortsatt uppåt. De använder dessa forum uteslutande för att kommunicera med likasinnade. Uppfattningen bland många annonsörer är att här finns en utmärkt möjlighet att marknadsföra produkter och tjänster online.

Det har emellertid visat sig att så inte alltid är fallet.

Forskningsföretaget IDC kommer i en studie fram till att nätverkare är så fokuserade på sin aktivitet att de har sämre tolerans än andra nätanvändare gentemot reklam på sina sajter. I genomsnitt klickar 79% av nätanvändare på en annons online medan frekvensen för sociala nätverkare bara är 57%.
De senare gör också bara hälften så många inköp på nätet.