21 januari 2020

Sök stipendium! För projekt som främjar svensk export.

Sök Stipendium!

Välkommen att söka stipendier och läsa mer på Fonden För Exportutvecklings hemsida

Deadline 15 mars!

Fonden för Exportutveckling utlyser två gånger per år ett antal stipendier för projekt som syftar till att utveckla och stärka svensk export. Under våren (deadline 15 mars) och hösten (deadline 1 oktober)

Sveriges Marknadsförbund är en av stiftarna till Fonden för Exportutveckling tillsammans med  Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening,  Företagsekonomiska Institutet (FEI) och Mercuri-Schartauanerna.

Sök stipendiet

Frågor och svar om stipendieansökningar

Läs mer om Fonden för Exportutveckling här