4 september 2011

Om ledarskap på reklambyrå

Bygg upp ett klimat som stödjer oliktänkande och diskussioner. Försök att få till ett klimat där de anställda delar med sig av tankar och spaningar. Och var beredd på att  riktig kreativitet inte är en dans på rosor – det är jobbigt.

Det är några av slutsatserna i en magisteruppsats skriven av Robin Grannesberger och Natalie Pettersson på Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet.  Uppsatsens syfte är att presentera ett synsätt över hur ledaren kan främja kreativa processer på reklambyråer. Författarna menar att för att skapa detta synsätt behöver förståelsen om kreativa processer i en reklambyrå ökas. Studien utgår från att kreativa processer föranleder kreativ reklam.  Här hittar du uppsatsen.