1 maj 2018

Offentlig Upphandling – rådgivning för medlemmar

maria3
Maria Krantz CEO, Senior Legal Advisor TED LAW

Maria du är en av Sveriges Marknadsförbunds rådgivare inom offentlig upphandling. Vad innebär det?
Ja, det stämmer! Då alla myndigheter är  skyldiga att följa den offentliga upphandlingslagstiftningen vid inköp så är marknaden för offentliga inköp mycket stor. Det beräknas att offentlig inköp uppgår till drygt 700 miljarder varje år. Juridiken är omfattande och snårig så om ett företag vill ta sig in på eller redan är leverantör på den offentliga marknaden kan det uppstå frågetecken och oklarheter som behöver redas ut. Jag finns därför här för medlemmarna i Sveriges Marknadsförbund och ger lite gratis rådgivning om offentlig upphandling. Det kan röra sig om alla typer av frågor, både juridiska och strategiska, och upphandlingar inom alla områden.
 
Vad är mest utmanade och spännande i ditt jobb?
Oj, det var en svår fråga! Det är mycket som är spännande och delvis utmanande i mitt jobb! Då min specialitet är offentlig upphandling mer allmänt och inte inom ett visst branschområde så innebär det att jag måste sätta mig in i många olika typer av branscher – det kan vara allt från medicinteknisk utrustning till upphandling av lekplatser eller reklambyråtjänster.
Kan det inte vara ett problem för dig att inte känna till branschen som upphandlas?
Både ja och nej. Det tar ett litet tag innan man förstår branschen som helhet. Fördelen är däremot att jag har ungefär samma kunskapsnivå som upphandlaren eller domstolen. Ska jag hjälpa till att kvalitetssäkra ett anbud så att företaget får högsta utvärderingspoäng och klarar alla obligatoriska kraven så kan det faktiskt vara till en fördel. Jag kan bedöma leverantörens utvärderingstexter och kvaliteten på liknande förutsättningar som upphandlaren. Det är inte heller ovanligt att något som är självklart för leverantören inte alls är lika tydligt och uppenbart för upphandlaren eller domstolen.  Då är det bra att inte vara alltför ”insyltat” i branschen och dessutom så är relativt många branscher väldigt lika. Det är lite som med språk, desto fler du lär dig desto lättare blir det att lära sig nya.
Fem tips på hur du som anbudsgivare kan öka dina chanser att vinna offentliga upphandlingar:

  1. Ha en process för anbudslämnandet. Den kan omfatta både privata och offentliga upphandlingar och bör reglera hur ni ska jobba samt vilka ansvarsområden varje person har. Då det ofta är mycket bråttom i dessa affärer så hjälper en process till att skapa en struktur och ordning.
  2. Sätt igång med anbudet i god tid, vänta absolut inte till sista dagen! Era chanserna att vinna en affär minskar betydligt om ni inte har god tid på er. Tid måste kunna avsättas för varje upphandling. Har ni inte tillräckligt med tid eller resurser så kan ni antingen välja att lägga ut uppdraget på extern part eller avstå från att inte lämna anbud. Det är inte värt att lägga ner resurser på en affär som ni från början har mycket små möjligheter att vinna.
  3. Var proaktiv! Om det är en stor och viktig affär så bör ni ha träffat myndigheten innan upphandlingen för att öka era chanser att vinna upphandlingen. Ni har möjligheter att påverka upphandlingen så att era chanser att vinna den ökar.
  4. Var aktiv under frågor och svar! Se till att ställa frågor under annonseringen, dels för att klargöra otydligheter så att ni inte missförstår ett krav men dels också för att öka era chanser att vinna upphandlingen. Om ni ställer en fråga där svaret innebär att någon eller flera av era konkurrenter utesluts från möjlighet att delta ökar era chanser att vinna affären.
  5. Sätt er in i upphandlingsjuridiken. Affärerna som görs bygger på ett regelverk som inte alltid följs av upphandlande myndigheter. Genom kunskap om vad som gäller inom offentlig upphandling så kan ni ta tillvara på era rättigheter. Det är också bra att ha förståelse för vad upphandlaren får och inte får göra i t.ex. ett möte inför en kommande upphandling. Visar ni att ni förstår att den kommande affären omfattas av ett regelverk som inte tillåter vad som helst inger det en respekt hos upphandlaren.

Förra året var du i Almedalen. Ses vi där även i år?
Japp, vi kommer att vara där i år också. Denna gång kan ni se oss på TED Law cyklar och den som har frågor om upphandling kan passa på att ställa vilka frågor som helst. Jag tänkte också besöka programaktiviteter.