14 oktober 2009

”Och nu blir det reklam”

Långt ifrån alla tv-tittare kan säkert avgöra när de exponeras för reklam i någon form och de flesta vill att reklam ska aviseras tydligt. Det visar en aktuell studie av 1 000 tyska medborgare.

På frågan hur man känner igen tv-reklam svarar 17.9% att de inte vet och 52.5% uppger att de inte säkert kan särskilja redaktionella program från reklam. Hela 46.8% kan inte heller spontant nämna alternativ till traditionell tv-reklam. Den mest angivna formen är ”smygreklam” (25.4%). Därefter kommer produktplacering (17%) och sponsring (12.6%).

Det mest kontroversiella formatet är när program och reklam smälter ihop

Hela 71% av de tillfrågade är emot och vill att reklam ska aviseras på något sätt. Produktplacering, som f n är förbjudet i Tyskland, accepteras av 48.4% om den sker i ett underhållningsprogram. När det handlar om olika typer av informationsprogram är bara 11% positiva och för barnprogram blir det tummen ned från de flesta. Huvuddelen av de svarande ser reklamen som en nödvändig finansieringskälla för sändarna, men de tycker inte om den.
Studien från Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein heter ”Trennung von Werbung und Programm im Fernsehen”.