27 september 2011

Nytt globalt regelverk för reklam och marknadskommunikation

Internationella Handelskammaren (ICC) lanserar ett nytt globalt regelverk för reklam och marknadskommunikation. Framför allt är det reglerna för digital marknadsföring som har skrivits om.

Regelverket uppmärksammar de nya tekniska förutsättningarna för riktad marknadsföring på Internet och utgör en grund för en global harmonisering av marknadsföringsregler. Den uppdaterade versionen innehåller bland annat regler om beteende baserad online annonsering (OBA), restriktioner för marknadsföring till barn, krav på öppenhet kring digital kommunikation och sociala medier, samt riktlinjer för ansvarsfull miljö-och klimatvänlig marknadskommunikation. Reglerna är globala och följer man dem kan man i de flesta fall ägna sig åt gränsöverskridande marknadsföring utan att närstudera respektive lands regler.
De uppdaterade reglerna, samt mer information om dem och dess användning hittar du här.
Som medlem i Sveriges Marknadsförbund har du tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning. Ring 08-215863, eller maila till oss så fort du har funderingar kring juridiken på marknadsföringområdet. Vi har även utbildningar i marknadsrätt som ger dig en bra överblick på vad man får och inte får göra, se kalendariet.