5 september 2011

Nya rekommendationer för alkohoholreklam

Den 1 januari 2011 fick vi en ny alkohollag. Sveriges Marknadsförbund, Sveriges Bryggerier, Sveriges Annonsörer och Sprit- och vinleverantörsföreningen har nu enats om nya uppdaterade rekommendationer för alkoholreklam. Rekommendationerna är branschens tolkning av lagen och kompletteras med utbildningar samt rådgivning.

En av de största nyheterna är att marknadsföringsbestämmelsen i alkohollagen – som anger vad framställning i bild får innehålla vid kommersiell annonsering för alkoholdrycker – utvidgats så att den gäller generellt oavsett val av medium. Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter i s.k. kommersiella annonser får bild bara visa varan eller råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar, eller varumärke eller därmed jämförligt kännetecken. Förutom marknadsföring via Internet omfattas även annan marknadsföring, exempelvis i form av produktblad eller banderoller och affischer som är avsedda att placeras på säljställe, av bestämmelsen.
Stora frågetecken finns fortfarande kvar, t.ex. vad är en kommersiell annons och vad gäller egentligen för sociala medier.
Har du frågor eller undrar när nästa kurs är kontakta oss.
Rekommendationer 2011-09-01