22 mars 2010

Ny standard för in-game-advertising

Datorspel erbjuder en ytterst dynamisk miljö för reklam men hittills har marknaden varit mycket luddig vad gäller såväl utvärdering som volym.

Utveckling av en ny standard för att rätt utvärdera reklamen är därför nödvändig, vilket International Advertising Bureau, IAB, nu tagit fasta på. ”In-Game-Guidelines” ger annonsörerna ett konkret perspektiv på den här marknaden tack vare en standard för hur man köper och säljer reklamplats samt hur man mäter räckvidden.
Det handlar om att framställa marknadsvolym och utvärdering av reklamplatsen enligt vissa riktlinjer. T ex ska ett reklambudskap presenteras för spelaren i minst 10 sekunder innan man kan ta betalt av annonsören. Riktlinjerna har utarbetats tillsammans med spelindustrin och företrädare för reklambranschen och IAB hoppas att standarden ska kunna åstadkomma ett genombrott för reklam i såväl online- som offline-spel.