25 november 2011

Ny rekommendation om användandet av cookies på nätet

Sedan en ändring den 1 juli i lagen om elektronisk kommunikation har stor osäkerhet rått om hur cookies kan användas med bevarad funktionalitet på ett juridiskt korrekt sätt. Men nu har det kommit en lösning på problemet.
De flesta webbplatser och nära nog all marknadsföring och reklamexponering på nätet är beroende av att få använda cookies för att fungera som avsett. Det har varit oklart sedan lagändringen hur det krav på samtycke från den internetanvändare som får en cookie på sin enhet ska kunna uppfyllas utan att störa användarupplevelsen.
En projektgrupp med deltagare från ett brett spektrum av stora och små internetföretag och branschorganisationer har nu tagit fram en rekommendation om användandet av cookies och liknande tekniker. Sveriges Marknadsförbund har deltagit genom Näringslivets Delegation för marknadsrätt, NDM. Projektet har letts av advokat Henrik Nilsson på uppdrag av IAB Sverige, den svenska avdelningen av Interactive Advertising Bureau (IAB).
Rekommendationen säger att där användarens webbläsare är inställd att tillåta cookies, så anses användaren därigenom ha lämnat sitt samtycke till att dessa används. Detta gäller dock bara där webbplatsen eller internettjänsten har lämnat information om cookies i enlighet med rekommendationens riktlinjer. Informationskraven begär att webbplatsen skyltar med att cookies används och att man ger klar och lättbegriplig information om syftet med dem, och om hur användaren kan slippa cookies och bli av med dem man redan hunnit få.
IAB Sverige har tagit fram en informationstjänst om cookies. På www.minacookies.se kan användarna få en pedagogisk orientering om cookies. Alla webbplatser som önskar kan fritt länka till minacookies.se och då få hjälp med att uppfylla en stor del av informationskravet.
IAB Sverige har också tagit fram en ikon att användas som skyltning om att cookies används. Ikonen får fritt användas av envar i detta syfte. Den kan hämtas från minacookies.se .
Här kan du hämta hela rekommendationen i pdf-format.