20 augusti 2016

Ny organisation för immaterialrätt

Efter riksdagens beslut samlas alla mål inom immaterialrätten i en och samma domstol. Det innebär bland annat att Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten läggs ner och nya patent- och marknadsdomstolar inrättas den första september 2016.
Patent- och Marknadsdomstolen placeras i Stockholms tingsrätt. Patent- och Marknadsöverdomstolen placeras vid Svea Hovrätt.
Regleringen av den nya domstolsorganisationen framgår av lagtexten i sff2016_188