20 maj 2019

Ny ordförande vald

Elisabeth Trotzig lämnar över ordförandeklubban till Niclas Fröberg

2 Niclas och Elisabeth

Dessa blev invalda i styrelsen för Sveriges Marknadsförbund:

Ordförande


Niclas Fröberg
Grundare/ordförande TreKronorMedia
 

Ledamöter


Angelica Sandgren
Varumärkesansvarig HSB
 

Helene Löfgren
Marknadsdirektör Sector Alarm

 

Karin  Nygren

CMO, Chef digitalisering Upplands Motor
 

Linda Palmgren

Vd Starcom
 
Patrik Söder_beskuren
Patrik Söder

Chef Marknad SBAB
 

Peter Kjellberg

CMO Dometic Group