26 augusti 2021

Ny ordförande vald till Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Anders Lundwall lämnar över ordföranderollen till Francesca O’Brien Apelgren

PRESSRELEASE
26 AUGUSTI 2021


Idag valdes Francesca O’Brien Apelgren,
vd på Sveriges Marknadsförbund till
ny ordförande för
Stiftelsen Fonden för Exportutveckling.

Fondens syfte är att stödja och uppmuntra svensk företagsamhet till ökade exportansträngningar och värdeskapande internationalisering.

– Detta sker genom att årligen dela ut stipendier som syftar till att utveckla och stärka svensk export. Fonden utser också årligen mottagare av utmärkelsen Export Hermes som tilldelas företag i Sverige som uppnått förnämliga exportresultat. Fonden delar även ut utmärkelsen Upcoming Star till nystartade företag med internationell potential, säger Francesca O’Brien Apelgren.

Stiftelsen Fonden för Exportutveckling består av följande stiftare: Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, Sveriges Marknadsförbund, Föreningen Företagsekonomiska institutet och Föreningen Mercuri-Schartauanerna.

För ytterligare information:
Ordförande
Francesca O’Brien Apelgren
Mb 0706606067
francesca@svemarknad.se

Sekreterare
Torbjörn Lindhe
Mb 0706499810
Torbjorn.lindhe@juristtjansten.se