17 april 2017

Ny medlemstjänst inom offentlig upphandling

Svenska myndigheter och andra offentliga aktörer köper varor, tjänster och entreprenader för mellan 800 och 10000  miljarder kronor varje år. Många företag drar sig dock för att delta i offentliga upphandlingar eftersom man upplever det som krångligt och svårt.
Det är inte heller ovanligt att tvister uppkommer i samband med upphandlingar. Närmare åtta procent av alla offentliga upphandlingar överprövades i domstol 2015.

Maria Krantz är vår expert på offentlig upphandling. Foto: Siluett Bildproduktion AB
Maria Krantz är vår expert på offentlig upphandling. Foto: Siluett Bildproduktion AB

Sveriges Marknadsförbunds medlemmar får nu tillgång till rådgivning inom om detta område av vår expert, Maria Krantz som är vd, senior jurist och anbudskonsult på TED Law, som är en jurist- och konsultbyrå som erbjuder juridiskt och strategiskt stöd inom offentlig upphandling.  Byrån är specialiserade på rådgivning inom offentlig upphandling, överprövning, avtalsuppföljning, kvalitetssäkring av anbud och utbildning inom offentlig upphandling.
Maria Krantz är specialiserad på offentlig upphandling, förvaltningsrätt, förvaltningsprocessrätt, och överprövning och överklagande av offentlig upphandlingar. Hon har erfarenhet från offentlig upphandling sedan 2006 och har arbetat på domstol med överprövningsmål samt som jurist /upphandlingskonsult och anbudsansvarig.
Hon är dessutom en efterfrågad föredragshållare och utbildare inom offentlig upphandling och har bland annat anlitats av Upphandlingsdagarna, Upphandling24, Skatteverket, samt Sveriges kommuner och landsting. Maria är skribent för den digitala tidningen Inköpsrådet samt grundaren till ”Anbudspriset” som årligen delas ut från leverantörer till upphandlare.
TED Law är en jurist- och konsultbyrå som erbjuder juridiskt och strategiskt stöd inom offentlig upphandling.  Byrån är specialiserade på rådgivning inom offentlig upphandling, överprövning, avtalsuppföljning, kvalitetssäkring av anbud och utbildning inom offentlig upphandling.