6 oktober 2009

Ny EU-standard för magnetleksaker

En ny EU-standard för magnetleksaker är klar och har nu trätt i kraft.

Standarden innehåller tydliga anvisningar till tillverkarna om vad som krävs för att magnetleksakerna ska vara säkra. Bland annat får magneterna inte kunna lossna, och delar som innehåller magneter ska vara så stora att de inte kan sväljas av barn. Därmed upphävs kravet på varningar eftersom detta inte längre behövs.
– Det finns en mängd magnetleksaker på marknaden. Det hade varit mycket svårt för Sverige ensamt att komma tillrätta med alla dem som var farliga. Tack vare att det nu blir gemensamma regler i hela EU kan vi hjälpas åt att städa upp på marknaden. Eftersom hela EU ställer samma krav måste tillverkarna anpassa sin produktion efter de nya reglerna, säger konsumentminister Nyamko Sabuni. Sverige tog initiativ till arbetet då det inträffat en del olyckor med magnetleksaker.