1 december 2010

Ny alkohollag från den 1 januari

Lagen som försenades i våras har nu antagits.

På marknadsföringsområdet är det stora förändringar med ett stort inslag osäkerhet i.o.m. att de detaljkrav som tidigare gällt för tidningar och tidskrifter nu ska gälla oavsett medie.
Vad exakt detta innebär för t.ex. egna hemsidor vet vi inte. Vi kommer att hålla kurser under våren och också se vad vi kan göra för att skapa mer klarhet kring den nya lagen.
Nyckelordet som inte närmare berörs i förarbeten är kommersiell annons. Vad är då en kommersiell annons? Så här kan man läsa i förarbeten:
“Förutom marknadsföring via Internet kommer även annan marknadsföring, t.ex. i form av produktblad eller banderoller och affischer som är avsedda att placeras på säljställe, att omfattas av bestämmelsen. Förslaget är begränsat till kommersiella annonser. På Internet kan visserligen ett företags hela hemsida generellt betraktas som en del i företagets marknadsföring. Fråga uppkommer då om hela hemsidan eller bara delar av den faller under det något smalare begreppet kommersiell annons. Ytterst bör detta avgöras i varje enskilt fall med beaktande av utformning, presentation och framför allt innehåll på respektive sida, eftersom det på en webbplats på en och samma sida kan förekomma såväl kommersiella texter som text och bild av redaktionell natur. “
Det hade varit enkelt att skriva bort egna webbplatser från lagen och därigenom hade en hel del problem undvikits.
Min bedömning är att hur du når en viss undersida får betydelse för huruvida den bedöms som kommersiell annons eller inte.
För det kan väl ändå inte vara så att alla bryggeriers webbplatser, alla vinföretags webbplatser helt ska rensas från allt som inte är produkten, varumärket eller ingredienserna. Så tokiga kan väl inte ens politiker vara. Det kan väl inte innebära att alla miljöbilder från bryggeriet, alla bilder på vinskörden samt alla bilder på människor ska bort. Det vore ju otroligt trist och på inget vis gynnande en ansvarsfull alkoholpolitik.
Alkohol ska t.ex gärna njutas som en del av en måltid. Om den vida tolkningen av kommersiell annons vinner så kan jag inte visa maten utan bara spriten.
Helt klart blir det antagligen inte förrän vi fått ett antal fall i Marknadsdomstolen.
Andra nyheter i alkohollagen är att en restaurang behöver inte längre servera varm mat för att få serveringstillstånd. Däremot ska den ha ett kök och ett varierat utbud av maträtter. Den så kallade bjudregel, som tillåter att man i undantagsfall bjuder ungdomar på alkohol trots att de inte har uppnått tillåten ålder, förtydligas.

Provsmakning tillåts i samband med mässor och liknande tillställningar som riktar sig till allmänheten. Även på gårdar med egen tillverkning av alkoholdrycker blir provsmakning tillåtet.
Lagen träder ikraft den 1 januari 2011. Jag tycker definitivt att Riksdagen borde skjutit på ikraftträdandet.

Vi fortsätter naturligtvis att bevaka frågan och som medlem kan du alltid ringa för att få rådgivning.