21 januari 2019

NIX – självreglering som fungerar

I år är det 20 år sedan tio branschorganisationer startade till Föreningen NIX-Telefon, för att ge konsumenter möjligheten att spärra sina telefoner från telefonförsäljning. Bland initiativtag fanns Sveriges Marknadsförbund, SWEDMA, Tidningsutgivarna, Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, Bankföreningen, med flera.

Mats Rönne, ordförande i NIX-Telefon, konstaterar att NIX är väl fungerande självreglering.
Mats Rönne, ordförande i NIX-Telefon, konstaterar att NIX är väl fungerande självreglering.

Ett år efter starten innehöll registret 60 000 spärrade telefonnummer. Idag har detta ökat till nära tre miljoner telefonnummer.
93 procent av landets innevånare känner till registret och bland kvinnor är kännedomen 98 procent.
Andelen som tycker att NIX fungerar mycket bra har ökat från 15 procent 2017 till 20 procent 2018. Mest nöjda är personer i åldern 65-79 år, där 82 procent tycker att registret fungera mycket eller ganska bra.
Unga är mer negativa. 30 procent av 18 – 29-åringar tycker det fungerar ganska eller mycket dåligt.
Ett annat bevis för funktionen är att anmälningarna till Konsumentverket om oönskade säljsamtal har minskat mycket kraftigt.
2014 gjordes 571 anmälningar till KO om telefonförsäljare som överträdde spärrtjänsten. 2018 var antalet anmälningar nere i 17 stycken.
– Det här är ett tydligt bevis för att en stor majoritet av landets företag respekterar NIX-registret, och att de förändringar av regelverket vi har genomfört under senare år har haft effekt. Det är glädjande att allt fler tycker att tjänsten fungerar, säger Mats Rönne, ordförande i föreningen NIX-Telefon.
2017 skärpte NIX också regelverket för telefonförsäljning och ifjol genomfördes ett flertal åtgärder för att göra tjänsten mer tillgänglig. Hemsidan Nixtelefon.org utökades med en konsumentguide samt information på 18 olika språk, och en kundtjänst lanserades på Facebook och Twitter.
– Den som är nixad har rätt att slippa oönskade säljsamtal – även om anmälningarna blir allt färre bör det fåtal oseriösa företag som inte respekterar NIX få kännbara straff. På senare år har vi sett flera hårda domar i Patent- och marknadsdomstolen som förhoppningsvis har en avskräckande effekt, säger Mats Rönne, som konstaterar att NIX är ett utmärkt exempel på självreglering som verkligen fungerar.