Nätverk

Sveriges Marknadsförbund erbjuder nätverksgrupper.
Här kan du utbyta erfarenheter med andra medlemmar och få råd och stöd i en mindre grupp. Man kan vara med i många olika nätverksgrupper eller välja den som passar bäst.

Alla nätverksträffar är digitala och körs via Zoom, Teams eller Google Meet. Vill du ha ett fortsatt diskussionsforum sker det via plattformen Slack. Det ingår i medlemskapet valfritt antal nätverksgrupper.

Det är nätverksledaren som bestämmer ämnen och antalet nätverksträffar per år. Ett nätverk drivs så länge det finns ett engagemang i gruppen och nätverken kan både var tillfälliga och pågå i längre perioder. Ett nätverk uppstår av behov och drivs av personer medlemmar och i samarbete med oss på Sveriges Marknadsförbund.

Medlemmar anmäler sig fritt och gäster är välkomna till gästpris.

Upplägg

10 minuter – presentationsrunda av deltagare
20 minuter – extern föreläsare
30 minuter – diskussion och erfarenhetsutbyte

Nätverk B2B
Nätverk Employer Branding
Nätverk CRM CX – lojalitet och lönsamhet
Nätverk Hållbarhetsfrågor
Nätverk Chef – marknadschef, kommunikationschef, varumärkeschef, försäljningschef, produktchef
Nätverk Digitala plattformar
Nätverk Inhouse
Nätverk Marknadsjuridik
Nätverk Mediamix
Nätverk Karriär och rekrytering
Nätverk Varumärkesfrågor

Saknar du något nätverk? Skulle du vilja starta ett nätverk?
Vänligen kontakta info@svemarknad.se