16 december 2017

När två blir en

Efter 100 år som konkurrenter, var det dags för de båda inkassojättarna – Intrum Justitia och Lindorff att bli ett och samma bolag.
När beslutet var fattat om samgående mel-lan i Intrum Justitia och Lindorff, var det inte bara att sätta igång med bröllopspla-
nerna. Processen blev både längre och jobbigare än man tänkt sig. Fusionen blev föremål för en konkurrensprövning i EU som tog sin tid.
”Det konkurrensprövningen resulterade i visade sig vara något mer än vad vi förväntat oss. Uppmärksamheten från media har varit stor under affären och granskningen bitvis tuff”, berättar Annika Billberg, som är Intrums kommunikationsdirektör.

Annika Billberg jobbade mycket för att den interna processen skulle bli smidig. Foto: Intrum
Annika Billberg jobbade mycket för att den interna processen skulle bli smidig. Foto: Intrum

UNDER ETT DRYGT halvår arbetade man med dubbla organisationer och utan samlad styrelse. Men i juni godkändes äntligen fusionen av EU man kunde börja jobba på allvar.
Nu hade man förstås inte suttit och rullat tummarna medan man väntat. Förberedelsearbetet pågick hela tiden.
”Allt har funnits på ritbordet. Men det är först nu under hösten vi kunnat rulla ut det. Internt har vi exempelvis jobbat mycket med varumärkesfrågan. Den var klurig. Vad skulle vi heta, exempelvis. Ett helt nytt namn, tycke många. Men vi ville göra på ett sätt, som kunde bevara de värden som fanns och som medarbetarna i de båda bolagen skulle känna igen sig i”, säger Annika Billberg.
ETT OMFATTANDE INTERNT arbete gjordes också för att förankra och hålla alla informerade.
”Det finns restriktioner för vad man kan dela med varandra under en sådan här process men min kollega på Lindorff och jag var tidigt överens om att vi måste ha en gemensam, intern kommunikationsresa. Hur vi skulle kommunicera med alla medarbetare om olika frågor, som varför det tar sådan tid och vad som skulle komma att hända. Liksom om en mängd praktiska frågor, som i sådana här sammanhang blir så viktiga internt. Vi såg till att budskapet var detsamma, oavsett vem av oss som svarade på frågorna”, förklarar Annika Billberg.
Man gick igenom ett stort internt program med alla medarbetare. Arrangerade workshops för chefer – 80 workshops i 23 länder. Dessutom gjordes en stor medarbetarenkät, till samtliga 8.500 medarbetare, för att ta reda på vad alla tyckte, vad de ville att varumärket skulle stå för i framtiden, med mera.
Mer än 5.000 svar kom in från alla länder.
20 OKTOBER KUNDE så det nya bolaget, Intrum, lanseras i Sverige. Och nu rullar man successivt ut varumärket.
”Sista mars 2018 skall den nya, visuella identiteten och kommunikationen vara implementerad på alla marknader”, berättar Annika Billberg.
HON PÅPEKAR ATT Intrum, som nu är det största inkassoföretaget i Europa, också har ett ansvar för att förändra bilden av inkassoverksamhet.
”Därför bygger vi ett nytt varumärke. Det visuella är förstås bara toppen av isberget. Vi måste omdefiniera vår verksamhet och fokusera ännu mer på att sätta människan i centrum”, sammanfattar hon.
Niklas Sjögren är Brand and Identity Director på Intrum och har arbetat intensivt med den nya varumärkesplattformen.
Niklas Sjögren konstaterar att det fanns fler likheter än skillnader mellan de båda bolagen. Foto: Intrum
Niklas Sjögren konstaterar att det fanns fler likheter än skillnader mellan de båda bolagen. Foto: Intrum

”Det har varit en rätt lång process. Vi har jobbat med allt från namn, visuell identitet och vår ’mission, vision and purpose’. Intrum Justitia och Lindorff var båda väldigt stora aktörer i Europa”, berättar han och fortsätter:
”Vi har ägnat 100 år som konkurrenter åt att tala om vad som skiljer oss åt. Men, när vi lyfte på locket och började titta närmare på varandra, upptäckte vi att vi hade fler likheter än skillnader”
Han menar att den största likheten är att båda står för samhällsnytta. Det är nödvändigt för företag, att de får betalat för sina varor och tjänster. Det är förutsättningen för att de ska kunna växa, anställa och bidra till utvecklingen.
På samma gång är det viktigt för personer, som kommit i ekonomisk knipa, att de får hjälp att reda upp sina problem.
”Vi stod för det tän ket båda två. Men vi behövde paketera det i en ny kostym”, konstaterar Niklas Sjögren, som berättar att man la ner mycket tid på arbetet med varumärkesplattformen.
DET VAR VIKTIGT att alla intressenter intressenter var involverade och Niklas Sjögren understryker att de värderingar som formulerats, inte är buzzwords, utan realitet. Dessa är: empathy, ethics, dedication och solution.
Visionen är att Intrum ska vara ”Betrodd och respekterad av alla som tar och ger krediter”.
”Vi ska hjälpa företag att blomstra, genom att bry oss om deras kunder. När vi utvecklade det, har vi också frågat oss om vårt huvudfokus ska ligga på vår huvudmålgrupp, det vill säga våra kunder. Men vi har kommit fram till att vi ska fokusera minst lika mycket på våra kunders kunder”, säger Niklas Sjögren som berättar att det också varit tydligt hur viktigt alla medarbetare känner att empati och etik är.
”Det innebär att vi också kan säga nej till uppdrag, som skapar konflikt med vår etik och moral. Som marknadsledare ska vi gå i bräschen, när det gäller dessa värden”, menar Niklas Sjögren.
Han påminner om att företagets kunder ju har out-sourcat en viktig del av sin verksamhet till Intrumoch att det innebär vissa krav.
”De har lämnat över sin viktigaste tillgång tilloss. Det vill säga deras kunder. Det är ett förtroende som vi inte vill riskera. Vi blir ju representant för dessa företag också!”
BÅDE LINDORFF OCH Intrum Justitia, har tidigare genom åren gjort återkommande undersökningar och rapporter inom sina områden. En av dessa är Intrums undersökning bland konsumenter, ”European Consumer Payment Report”. Bland all den kunskap man samlat där, fanns insikten om att föräldrar vill att deras barn ska få mer undervisning i ekonomiska frågor. Exempelvis om krediter och skulder.
”Vi vet exempelvis att nästan 45 procent av unga vuxna mellan 18 och 25 år spenderar mer pengar än de har, bara för att krediter och köptillfällena är så lättillgängliga. Utöver det säger var tredje ung europé att de önskar att de hade lärt sig mer om privatekonomi i skolan. Så här fanns stora möjligheter för oss att bidra och påverka. Därför har vi utvecklat ett undervisningspaket och en app, som vi kallar Spendido”, berättar Niklas Sjögren.
FÖRETAGET HAR GENOM genom åren tagit initiativ till ekonomiska projekt i utbildningen, vilket ledde till satsningen på Spendido. Tanken är att lärarna ska kunna använda paketet direkt och att ungdomar enkelt skulle få svar på vad det innebär att handla på kredit, slarva med betalningarna eller hamna hos kronofogden. Själva utvecklingsarbetet tog ungefär ett år, innan Spendido lanserades hösten 2016.
Med hjälp av Spendido ska unga redan i skolan få lära sig mer om privatekonomi.
Med hjälp av Spendido ska unga redan i skolan få lära sig mer om privatekonomi.

Detta är ett exempel på hur Intrum stärker sitt varumärke genom att ta en aktiv och roll för att bidra till att unga lär sig mer om hur de ska hantera sin privatekonomi.
Ett annat exempel kommer från de undersökningar som görs bland företag, som the European Payment Report. Där kan man se att mindre företag, som är leverantörer till storföretagen, ofta inte får betalt förrän efter 90 eller 120 dagar. Även offentlig sektor är ofta väldigt långsam med sina betalningar. Detta kan skapa stora problem med likviditetsflödena för småföretag.
”Utifrån dessa undersökningar har vi kunnat se att 70.0000 jobb skulle kunna skapas, bara i de svenska småföretagen, ifall storföretagen betalade sina räkningar inom 30 dagar”, förklarar Niklas Sjögren.
Av det skälet har Intrum tagit initiativet till den så kallade 30-klubben, där storföretag knyter sig till utfästelsen att de ska betala sina leverantörer inom 30 dagar. Här samarbetar man bland annat med Företagarna.
GENOM DENNA TYP av initiativ vill Intrum både stärka sitt varumärke och gå i bräschen för sin bransch genom ett fokus på samhällsnytta och etik.
Det nya varumärket byggs nu med hjälp av åtgärder som förenat båda de gamla konkurrenterna under samma paraply.
Niklas Sjögren menar att det är viktigt att ta tillvara på det bästa av det gamla, när man startar något nytt. Det gäller inte minst i en varumärkesfusion.
Innan man gör något annat är det viktigt att se över vart man står redan. Vad är våra styrkor idag?
”Sen ska man inte förkasta det man har, utan bygga vidare utifrån det. Behåll styrkorna, men bygg något nytt. Det är annars så lockande och verkar så enkelt att skapa något helt och hållet från början. Men då går samtidigt så mycket förlorat. Dessutom är det väldigt viktigt att ta tempen på hela organisationen. Låt alla göra sin röst hörd och bygg inifrån. Förankringen är så mycket viktigare idag och delaktigheten bygger styrka”, råder Niklas Sjögren.
Carin Fredlund