15 maj 2018

När butiken blir digital

Det ställs nya, högre krav på förpackningsdesign, när butiken blir digital. 
I stort sett alla konsumentprodukter säljs idag i både fysisk och digital miljö. Det innebär ytterligare krav på förpackningarnas formgivning.  Inte minst att den ska vara responsiv, det vill säga att den fungerar lika bra på olika typer av skärmar. Från stationära datorer till mobiltelefoner.

André Hindersson och Dag Hermansson på Silver under-stryker hur viktigt det är att anpassa förpackningars design och sammanhang för digital miljö
André Hindersson och Dag Hermansson på Silver under-stryker hur viktigt det är att anpassa förpackningars design och sammanhang för digital miljö

Dag Hermansson är senioranalytiker på Designkontoret Silver. Han har studerat utvecklingen av e-handeln inom olika branscher och analyserat vad detta innebär för förpackningsdesignen.
”Ännu sker bara två procent av handeln inom dagligvarusektorn via nätet. Det är väldigt lite, jämfört med exempelvis Sydkorea, där en fjärdedel av dagligvarorna handlas online”, konstaterar han.
I SVERIGE ÄR e-handeln betydligt större inom andra områden. Som exempelvis böcker, där 50 procdent säljs på nätet. För hemelektronik är motsvarande andel 30 procent och för kläder 16.
Silver har undersökt varför konsumenter inte i större utsträckning handlar mat på nätet. Här är svaren.
Silver har undersökt varför konsumenter inte i större utsträckning handlar mat på nätet. Här är svaren.

Dag Hermanssons mätningar har visat att det viktigaste skälet till att vi inte köper mer av vår mat på nätet, är att vi vill se och känna på varorna, innan vi handlar. Det var det vanligaste svaret från de intervjupersoner som deltog i en undersökning i ämnet.
DÄREMOT FÖRSVAGADES INTRESSET, om man gick ”för långt” och förpackningen inte fanns med alls i presentationen av varumärket i e-butiken.
”Det var helt klart att man måste tänka i flera dimensioner när vi skapar förpackningsdesign. En emotionell upplevelse är viktig. Den driver försäljning”, påpekar André Hindersson.
Men han understryker också att ju mer vi går över till e-handel, desto viktigare är varumärket. Ett starkt varumärke, som exponeras på rätt sätt, har betydligt lättare att hamna i e-kundens varukorg.
OM MAN UPPLEVER både nytta och mening med en produkt, så skapas ett värde för konsumenten. Det vill säga, nyttan är rationella aspekter, man behöver helt enkelt fylla på förrådet i en specifik kategori.Bildsekvens
Meningen med en viss produkt är däremot mer emotionell och kopplat till varumärkets styrka.
SÅ, FÖR ATT SKAPA ett tydligt avtryck hos konsumenten, när man tar fram underlag för e-handel, är att man inte bara ska tänka i termer av produkt och kategori, utan även skapa nytta och mening, för att bygga en långsiktig relation med konsumenten. Och det är absolut nödvändigt att tänka i responsivitet, för hela varumärkesupplevelsen.
André Hindersson visar med Bregott som exempel hur tydligt det blir med totalt responsivitet.
André Hindersson visar med Bregott som exempel hur tydligt det blir med totalt responsivitet.

”Det är viktigt att man integrerar hela varumärkesupplevelsen. I många företag är det säljavdelningen som ansvarar för e-handeln. Men på exempelvis Orkla har man förstått att det måste hänga ihop med om positioneringen av produkter och varumärke”, förklarar André Hindersson och tar Bregott som ett exempel på hur en totalt responsiv varumärkesupplevelse kan se ut.
Carin Fredlund