29 april 2015

Möt förbundets styrelse och valberedning

Vilka sitter på de olika positionerna och varför brinner de för förbundets arbete? Det är dags att presentera förbundets engagerade styrelse och de som sitter i valnämnden.

Eva-Karin Dahl

Eva-Karin-DahlNamn: Eva-Karin Dahl
Företag: vd på Homemaid
Roll i styrelsen: Ledamot

Varför är du engagerad i Sveriges Marknadsförbund?
– Att vara marknadschef eller arbeta med marknadsfrågor idag ställer stora krav på kunskap inom många områden – det krävs hjälp, stöd och kanaler för detta. Det är här Sveriges Marknadsförbund kommer in och blir en viktig aktör.
– Sveriges Marknadsförbund håller koll på trender, lagstiftning, de senaste forskningsrönen och vad som händer i andra länder och gör allt detta tillgängligt för medlemmarna. Jag tycker det är inspirerande att vara med och medverka till detta!
Har du någon hjärtefråga du arbetar för under din tid i styrelsen?
– Nej, egentligen inte en specifik fråga. Har aldrig tänkt på det på det sättet. Men tillgängligheten och lättheten för medlemmarna att ”komma åt” förbundets erbjudanden är viktig.

Helene Jansbo

HeleneNamn: Helene Jansbo
Yrke: Marknads- och kommunikationschef på Solidar
Roll i styrelsen: Ledamot
Varför är du engagerad i Sveriges Marknadsförbund?
– Det som intresserar mig är den utmaning som finns i svenska företag att på olika sätt arbeta med marknadsfrågor, kopplingen till försäljning, affärsutveckling och lönsamhet. Men också vikten av att ha långsiktiga strategiska inriktningar på området.
Har du någon hjärtefråga du arbetar för under din tid i styrelsen?
– Det är spännande och viktigt att ta med erfarenheten från hur man jobbar med marknadsfrågor i praktiken, både strategiskt och operativt i företag.
– Jag drivs av att via förbundet, både med forskning, utbildning och erfarenhetsutbyten, bidra till utveckling och inriktning av marknadsföringen i företag och marknadsorganisationer. Att få se marknadsföring utvecklas på många områden, nu framförallt på det digitala, och att se marknadsföring som en investering i framtida kundlönsamhet.
 

 Christina von Hofsten

Christina-v-HofstenNamn: Christina von Hofsten
Yrke: Akademisk bakgrund med  fil.kand och DIHR. Media har varit mitt huvudsakliga område – allt från vd till att sälja annonser!
Roll: Ledamot i valnämnden
Varför är du engagerad i Sveriges Marknadsförbund och vad är dina hjärtefrågor?
– Tillsammans förenar vi över 10.000 marknadsförare i Sverige. Snacka om power!
– Det jag brinner för och vill verka för, som ledamot i SMFs valnämnd, är att stärka förbundets och föreningarnas position som det yppersta valet av medlemsorganisation.