15 december 2007

Mödrar och kvinnor 50+ flitiga Internetanvändare

Kvinnor söker ofta info på webben innan de köper en produkt.

Microsoft och ROI Research har kartlagt de amerikanska mödrarna vad gäller deras Internetanvändning. Studien kom fram till följande:
89% Går online minst 2 ggr per dag
90% Använder Internet sedan 7 år tillbaka
86% Går in via en sökmaskin
70% Samlar information via sökmaskin innan de handlar online
57% Söker information online även för offline-inköp
64% Söker information online var de kan köpa en vara offline
92% Anser att online-informationen är till stor hjälp
79% Anser att online-informationen är till stor hjälp även vid offline-köp

Även kvinnor 50+ är flitiga online-shoppare

Customer Care & Consulting GmbH i Tyskland fann att 90% av Internetanvändare i denna målgrupp hade gjort inköp på nätet. Av de produkter som är mest intressanta ligger böcker främst, anser 82% av kvinnorna.
Därefter kommer kläder (58.5%), resor (41%) och hemelektronik (36.6%). Dessutom abonnerar 94.9% av dem på nyhetsbrev. 70% har mer än 4 sådana abonnemang och 90% läser dem regelbundet.