3 juli 2018

Mod, integration och snabbhet är ett recept för framtiden

För att lyckas på marknaden i framtiden, måste företagen agera snabbare, riva gränserna mellan avdelningar – både internt och extern. Samt våga mer. Det är några av de slutsatser som kan dras från den paneldiskussion om hur marknadsavdelningarna ska klara morgondagens utmaningar, som arrangerades av Sveriges Marknadsförbund och Dagens Media på tisdagen.
En panel som bestod av Carola Määttä, kommunikationsdirektör Polismyndigheten, Christina Hammer, grundare Hammer & Hanborg, Joachim Berntzon, vd Berntzon & Bylund, Linda Palmgren, fd United Influencers, Oscar Rydman, senior relationship manager LinkedIn Norden och Ulrika Lyth, marknads- och kommunikationschef Unionen diskuterade kompetensförsörjning, åldersdiskriminering, lednings- och styrelsefrågor, med mera. Moderator var Sveriges Marknadsförbunds vd, Francesca O’Brien Apelgren.

Joachim Berntzon, Ulrika Lyth, Oscar Rydman, Francesca O'Brien Apelgren, Carola Määtää, Linda Palmgren och Christina Hammer diskuterade marknadsförarnas roll och utmaningar i framtiden. Foto: Annika Forsberg
Joachim Berntzon, Ulrika Lyth, Oscar Rydman, Francesca O’Brien Apelgren, Carola Määtää, Linda Palmgren och Christina Hammer diskuterade marknadsförarnas roll och utmaningar i framtiden. Foto: Annika Forsberg

Panelen var helt överens om att företagens olika kompetenser måste samverka mer och integreras för att göra störst nytta. Men det är långt kvar på många håll.
Oscar Rydmanmenade att det var slående hur lite yrkesgrupperna fortfarande samarbetar, trots att det ligger en så stor potential i det. Själv har han arbetat på sju år på LinkedIn och bara en gång under dessa år har han deltagit i ett möte, där både IT, kommunikaiton och HR medverkade.
Joachim Berntzon trodde dock att situationen är lite bättre på små företag. Där är behovet av samverkan tydligare.
Kanske finns det inte ens resurser att bygga upp så många murar mellan verksamhetens områden.
I dagens föränderliga värld ser surrar nya företeelser och tekniker runt och skapar viss förvirring. Det handlar om digitalisering, tydligare fokus på kundbehov och andra faktorer. I takt med alla förändringar skapar man också  nya funktioner, även om det kanske egentligen är en utveckling av tidigare funktioner.
Linda Palmgren påpekade att det nog inte enbart var av godo att man hittar på nya, egna titlar. Det gör inte verksamheten tydligare. Snarare tvärtom.
Integrationsbehovet gäller inte enbart företagens egna avdelningar, utan även samarbeten med externa konsulter, medieval och kanaler. Utvecklingen mot mer inhouse fortsätter, vilket vi sett många exempel på under året. Bland annat i artiklar i Trender & Tendenser.
Ulrika Lyth berättade bland annat att Unionen är mitt i en kompetensomställning, där de idag inte köper in samma produktioner som tidigare. Det tar ofta för lång tid, när man idag behöver vara mycket snabbare och kunna ändra och klippa om.
”Vi lägger inte ut små ofta-jobb, utan tar hand om dem själva. Däremot, när det gäller större, strategiska satsningar som kräver nyckelkompetens, då anlitar vi externa konsulter”, förklarade hon, men tillade att hon idag är en både jobbigare och mer krävande kund än förr.
Ett växande problem idag, inte minst när det gäller kompetensförsörjning, är ju den växande åldersdiskrimineringen. Problemet har dock uppmärksammats mer på senare tid och debatten ökat. Något som också speglats i Trender & Tendenser under det senaste året.
Christina Hammer konstaterade att det idag är mycket svårare att få jobb efter 50. Något man märker på Hammer Hanborg, när man letar lämpliga kandidater för olika befattningar hos uppdragsivare.
”Det här är ett mycket stort problem. Åldersnojan börjar redan vid 45 års ålder. Och sen ska vi jobba tills vi är, kanske, 75! Det är ett jätteproblem”, berättade hon.
Joachim Berntzon höll med, men menade att han som arbetsgivare, tycker det är mer och mer intressant att anställa människor som är lite äldre och mer erfarna. Och han delade med sig av en ny teori han kommit i kontakt med:

Carlola Määtää påminde om att man i övriga Europa och i USA ser erfarenhet som en fördel, medan vi letar efter ungdom.
”Vi måste lära oss se mer till kompetens”, menade hon.
Linda Palmgren berättade att hon just tackat jag till en styrelsepost i en styrelse där medelåldern ligger på ett genomsnitt av 58 år.
”Kanske är det så att styrelser skulle må bra av föryngring och arbetsplatser skulle må bra av att föråldras”, föreslog hon.
När panelen skulle dela med sig av sina bästa råd till framtidens marknadsförare och marknadsavdelningar, fanns en tydlig och gemensam röd tråd: ”Våga mer!”
”Våga mer, var mer visionär, ta ut en längre perspektiv! Väldigt mycket är taktiskt och reaktivt. Det är ett jätteproblem”, menade Joachim Berntzon.
Linda Palmgren höll med om att företagen behöver mycket mer mod
”Men också modet att välja bort. Alla adderar och adderar, men få har förmågan att prioritera”, påpekade hon.
”Man måste ha modet att väcka engagemang. Ska man lyckas, så måste man också våga misslyckas. Man måste väcka känslor, med det följer att vissa känslor kommer att vara negativa. Men det avgörande är att företagen vet vilket som är deras ’why’. Varför finns vi här”, underströk Ulrika Lyth.
Några av panelens samlade, avslutande råd inför framtiden kan du höra här: