16 september 2009

Minskat flygbuller – ny teknik

Ett forskarteam har kommit på ett sätt att neutralisera flygbuller.

Air France-KLM, Schiphol Airport och nederländska regeringen har finansierat forskning som lett fram till en innovation som reducerar flygbuller inomhus. Buller är ljudvågor och man kan ”mota” ljudvågorna med en annan sorts ljudvågor, vilket minskar bullret.

Billig produkt minskar buller

Innovationen eller anordningen består av mikrofoner som fångar upp buller- eller ljudvågorna utanpå huset och ett dataprogram som räknar fram ”rätt” frekvens på de ljudvågor som ska neutralisera bullervågorna. De neutraliserande ljudvågorna sprids via högtalare inne i huset, i sovrummen t ex, och reducerar/dämpar bullret så att det blir mycket mindre störande. Det innovativa är att ljudvågor minskar buller mer effektivt än traditionell ljudisolering.
De första anordningarna testas i några bostadshus nära Amsterdam-Schiphol Airport. Om innovationen slår väl ut kan den exporteras till andra storstäder med bebyggelse nära flygplatser. Produkten/anordningen som reducerar flygbuller inomhus ska inte kosta mer än en hi-fi anläggning, är det tänkt. Produkten lanseras på marknaden under 2009.Nästa steg är anordningar som minskar flygbuller utomhus. Schiphol Airport drömmer om en mur eller ett ”bullerstängsel” runt flygplatsen.