15 maj 2018

#metoo hedrades vid Guldäggsutdelningen

Efter #metoo kan ingen längre blunda för verkligheten. Allt har förstås inte ”ordnat sig” i ett slag. Men de första stegen har tagits och det går inte att vända tillbaka.
Internationella medier har uppmärksammat att #metoo-rörelsen har varit speciellt stark i Sverige. Man har förklarat det med att vi ändå kommit ganska långt, när det gäller jämställdhet i Sverige. Tröskeln för att våga prata är inte lika hög här, som i många andra länder.

Emmy Lilliehorn och Elin Andersson
Emmy Lilliehorn och Elin Andersson

”Det stämmer nog. Kvinnokampen har ju pågått länge här. Vi är också vana att organisera oss. Dessutom har vi en väl utbyggd digital infrastruktur”, säger Emmy Lilliehorn, som är samordnare av #metoo-uppropen.
HON JOBBAR TILL vardags på Effect reklambyrå, men har sedan november också ägnat massor av ideell tid åt Metoo. Tillsammans med Elin Andersson, som arbetar på pr-byrån Friends Agenda, har hon hållit i trådarna och administrerat samordningen av alla de upprop som samlat under #metoo. Totalt handlar det om 65 officiella upprop som samarbetar branschöverskridande med till exempel debattartiklar och gemensamma politiska förslag.
”Det startade med att reklamarna och juristerna började hjälpa varandra. Sen har samordningen vuxit fram och vi har samarbetat över gränserna.
Det finns ju så många sakkunniga inom olika områden i de olika uppropen. Så vi har försökt synka alla krafter. Det har gjort att vi lyckats få till en del stora träffar och mycket uppmärksamhet från medierna”, berättar Emmy Lilliehorn.
Bland annat har den stora, samlade gruppen träffat tidigare jämställdhetsministern, Åsa Regnér, för att presentera sju förslag på vallöften för henne.
De samlade #metoo-uppropen fick  till-fälle att presentera sina förslag till val-löften för  Åsa Regnér när hon var jämställdhetsmi-nister. Foto: Annahita Holmberg
De samlade #metoo-uppropen fick till-fälle att presentera sina förslag till val-löften för Åsa Regnér när hon var jämställdhetsmi-nister.
Foto: Annahita Holmberg

Förra månaden uppmärksammades den samlade #metoo-rörelsen också på Guldäggsgalan, då 2017 års bästa reklam belönades.
Ett av specialprisen som delas ut i samband med Guldäggsutdelningarna är Titanpriset. Det ska belöna nyskapande och innovativ kommunikation som inspirerar människor både i och utanför kommunikationsbranschen. Titanpristagaren ska ha brutit konventioner och skapat nya förutsättningar för hur företag och organisationer kan agera i samhället.
Ulrika Konstig (#ickegodkänt), Amanda Simonsson (#omniberättarlyssnarvi), Kerstin Dejemyr (#nödvärn) Emmy Lilliehorn (samordnare av #metoo-uppropen), Ida Kjos (#medvilkenrätt), Ellinor Ekström (#sistabriefen) och Lina Stenberg (#imaktenskorridorer) tog emot Titanpriset på Guldäggsgalan. De representerade alla de samlade #metoo-uppropen. Foto: Matilda Lahall
Ulrika Konstig (#ickegodkänt), Amanda Simonsson (#omniberättarlyssnarvi), Kerstin Dejemyr (#nödvärn) Emmy Lilliehorn (samordnare av #metoo-uppropen), Ida Kjos (#medvilkenrätt), Ellinor Ekström (#sista-briefen) och Lina Stenberg (#imaktenskorri-dorer) tog emot Titanpriset på Guldäggsgalan. De representerade alla de samlade #metoo-uppropen. Foto: Matilda Lahall

ÅRETS TITANPRIS GICK till de samordnande krafterna bakom #metoo, med denna motivering:
”Ibland finns varken verktygen, plattformarna eller ens insikten om att kommunikationen behövs. Men så tänds en gnista. Det började med sexanklagelser mot en Holly-woodmogul. Och en hashtag för alla som delade liknande upplevelser av övergrepp, trakasserier och diskriminering.
Det hade kunnat stanna där, vid en hashtag, utspridda berättelser på nätet och artiklar om anklagade kändisar. Men i Sverige blev det något mycket större. När #metoo-berättelserna började delas här, var det några som förstod att kraften inte låg i de enstaka historierna utan i det samlade vittnesmålet, och att effekten skulle bli så mycket större om berättelserna samordnades. Trots avsaknad av organisation och befintliga strukturer skapade de tillsammans plattformar så att kollektivet kunde skydda och hjälpa de utsatta. En insats som gjorde att berättelserna som tidigare inte fått berättas äntligen hördes. Och att de hördes tydligt utan att överrösta varandra.
Årets Titanpris delas inte ut till en eller flera namngivna individer – det hyllar en hel rörelse. De som bildade grupper, ordnade branschupprop och skötte presskontakter. De som hjälpte till att flytta skammen dit den hör hemma och samtalet från deslutna rummen till det offentliga.
Det var nyskapande och inspirerande, det bröt konventioner och det skapade nya förutsättningar för hur vi alla kan agera i samhället.”
När Komms ordförande, David Orlic, hunnit ungefär halvvägs i prismotiveringen stod alla i salongen upp och applåderade. Och när Emmy Lilliehorn höll sitt tacktal, var det absolut knäpptyst i den stora festlokalen. En tystnad buren av respekt och insikt om den gemensamma kraft som brutit konventioner och skapat nya förutsättningar för hela samhället och en utveckling som inte går att stoppa.
Carin Fredlund