15 oktober 2016

Mentorskap för bådas utveckling

Mentor:
Eva Westberg-Hydén

Eva Westberg-Hydén är mentor.
Eva Westberg-Hydén är mentor.

Chef för marknadsprogram på Europanivå i Hitatchi Data Systems
Arbetar på Hitatchi sedan 8 år
Tidigare anställningar har också varit inom it-sektorn
 
Adept:
Åsa Öhman
Pr-ansvarit och arbetar med medierelationer och marknadskommunikation på Swedavia sedan 4,5 år
Tidigare anställningar har varit en blandning av privata och statliga bolag, i Sverige och i England
Åsa Öhman är adepten.
Åsa Öhman är adepten.

 
En mentor är för många en bra ledsagare för att utvecklas i yrkesrollen. Det gäller inte bara för dem som just börjat sin karriär, utan kan vara till stor nytta även senare.
”En mentor är ett externt bollplank, som alltid vill dig väl, utan någon egen agenda”, förklarar Eva Westberg-Hydén, som sedan drygt ett år är mentor för Åsa Öhman.
”Om man funderar på att skaffa en mentor, ska man ha kommit till ett stadium då man vill utvecklas vidare. Man måste vara beredd att hitta nya vägar. Men, man ska inte tro att en mentor kommer med en massa nycklar. Om man inte är intresserad av att utvecklas själv, så är det ingen mening”, säger Åsa Öhman.
De två har matchats ihop i det mentorsprogram som Sveriges Marknadsförbund driver.
”Det är väldigt bra att en tredje part gör matchningen! Francesca O’Brien Apelgren gjorde först en intervju med mig om vem jag var, varför jag ville vara mentor och vad jag trodde jag kan bidra med, bland annat”, berättar Eva Westberg-Hydén.
”Och jag intervjuades på samma sätt och hade en kravprofil på min mentor. Det var viktigt att mentorn hade internationell erfarenhet och mer chefserfarenhet, exempelvis”, säger Åsa Öhman och tillägger:
”Jag har jobbat länge i en specialistroll, men inte haft medarbetaransvar. Jag tror dock det skulle vara en intressant och naturlig utveckling för mig. Det var ingången till mina funderingar på att skaffa en mentor. Men, det är ju också väldigt bra för personlig utveckling över huvud taget.”
För en arbetsgivare kan ett mentorsprogram vara en god investering vid sidan om andra kurser och seminarier för medarbetare.
”Det är en otrolig förmån att få jobba med en mentor. Att bara utgå från sig själv och titta på sina egna styrkor och svagheter. Men, det är också till stor nytta för arbetsgivaren, för det blir definitivt en kompetenshöjning”, menar hon.
När Eva Westberg-Hydén fick information om mentorprogrammet nappade hon direkt.
”Jag är extremt intresserad av människor och har gått igenom många faser i mitt arbetsliv. Kommit förbi ’duktig flicka’-perioden och har lärt mig att skilja på sak och person. Så jag ville gärna dela med mig lite av mina erfarenheter”, berättar Eva Westberg-Hydén.
Hon har tidigare gått en coachutbildning, men tycker inte att det är något krav för att vara mentor.
”De viktigaste egenskaperna för en mentor är erfarenhet och nyfikenhet.  Och man måste vara socialt begåvad. Det finns en viss pedagogik i den utbildning jag fått som är värdefull. Men som coach handlar det om att bara lyssna och ställa frågor som leder vidare, medan man som mentor får dela med sig mer”, säger hon och fortsätter:
”Det första mötet mellan mentorn och adepten är väldigt viktigt. Då tar man upp vad man vill uppnå och varför. Annars behöver jag som mentor egentligen inte förbereda mig så mycket. Jag brukar skriva ner vad vi har talat om efter ett möte och börjar ofta nästa med att fråga hur det ser ut just nu. Men det är adepten som bestämmer hur man ska lägga upp programmet och om det fungerar. Det är helt på hennes villkor. Och självklart ska adepten kunna avbryta samarbetet om det inte känns som det ger vad man hoppats”, konstaterar Eva Westberg-Hydén.
Samtalen är ibland övergripande och principiella om exempelvis drivkrafter, ledarskap och utveckling.
”Men det har också varit tillfällen, då vi talat om mycket konkreta frågeställningar. Det är ju så lätt att göra som man alltid har gjort. Men Eva har föreslagit att jag ska testa något jag kanske inte själv hade kommit fram till. Men när jag fick hjälp att tänka nytt kring återkommande utmaningar, fungerade det jättebra. Det var en riktig aha-upplevelse”, förklarar Åsa Öhman.
Hon träffar sin mentor ungefär var sjunde vecka.
”Hittills har vi träffats tio gånger och varje möte brukar bli mellan en och två timmar. Oftast ses vi på morgonen, tar en promenad och pratar. Sen avslutar vi med att äta frukost tillsammans”, berättar Eva Westberg-Hydén, som menar att det är värdefullt att inte se på jobbet, utan i en annan miljö.
Hon understryker hur viktigt det är att bygga upp en tillitsfull relation.
”För att nå dit har vi också lagt ner en del tid på att prata om privata saker. Att lära känna varandra”, säger hon.
Eva Westberg-Hydén och Åsa Öhman har valt att arbeta situationsanpassat och samtala om dagsaktuella ämnen och frågor. Men det är naturligtvis fullt möjligt att istället var mer formell och sätta upp en långsiktig struktur och plan för hur mötena skall läggas upp. Det är främst en fråga om vad som passar bäst för varje enskilt samarbete.
Enligt mentorsprogrammet bör mentor och adept träffas 10-12 gånger, men Eva Westberg-Hydén och Åsa Öhman känner att de nog kommer att träffas även när programmet är slut. Det är så pass utvecklande för båda, att de gärna fortsätter.
”Men i vilket fall som helst, ska man inte hålla på kortare tid än ett år. Det handlar om en utvecklingsprocess och det tar tid”, påpekar Eva Westberg-Hydén.
Carin Fredlund