17 februari 2022

Medlemsmätning 2022

Tack alla medlemmar som deltog i vår medlemsundersökning.

Era svar är värdefull information om hur ni upplever ert medlemskap.

Det är Evimetrix som på Sveriges Marknadsförbunds uppdrag har gjort och sammanställt era svarsresultat.


De vanligaste titlarna i medlemskåren är: marknads- och kommunikationschef, varumärkeschef, projektledare, produktchefer, affärsutvecklare och VDar.

Många medlemmar som deltog i undersökningen har varit medlemmar längre än 8 år. Många skrev också att de inte visste hur länge. Det är inte så konstigt med tanke på att Sveriges Marknadsförbund inte har individuella medlemskap utan företagsmedlemskap.

Instämmandegraden på vad som stämmer in på Sveriges Marknadsförbund är att 68% upplever att Förbundet ger omvärldsbevakning jfr med år 2020 så låg den siffran på 57%. Även siffran för inspiration hade höjts från 60% till 68%. Glädjande nog har även kompetensutvecklar mig höjts från 52% till 61%.

Avsnittet om Värdering av verksamhetsgrenar ligger Tendensdagen i topp, följt av månatliga webbinarier och kurser.

Av de svarande är det 60% som tar del av Förbundets utbud någon gång per månad och kvartal.

Snittet för 13 intresseorganisationer från Swedish Brand Award är -27. Och Sveriges Marknadsförbund fick 7 i NPS, Net Promoter Score. Fantastiskt säger Sveriges Marknadsförbund och tackar alla er ambassadörer som rekommenderar oss.

På frågan: Vilka är de största utmaningarna i din roll som marknadsförares svarar de som deltog i undersökningen; skapa ROI, hitta effektiva medier för min målgrupp samt att använda rätt budskap.

Majoriteten av er som deltog svarade att de digitala plattformarna framför fysiska möten och events IRL kommer att bli viktigast för er under 2022.

Andelen marknads- och kommunikationsarbete som görs inhouse har ökat till 60% jfr med 48% år 2020.

Evimetrix hade även en fråga om ni kommer att öka/minska/ha samma marknadsbudget under året? Och då svarar 18% att ni kommer att öka och 9% att ni kommer att minska. Detta ska jämföras med när pandemin trädde i kraft år 2020 och då sa 16% att marknadsbudgeten skulle minska.

Den största delen av marknadsföringsbudgeten består av annonsering i traditionella medier följt av annonsering i sociala medier och därefter filmproduktion.

Evimetrix ställde också frågan om det finns marknadskompetens i er styrelse och då svarar 48% ja jfr med 30% år 2020. Det går framåt!

Till slut frågan om total nöjdhet; har ökat från 58% till 80%. Den siffran vill Sveriges Marknadsförbund gärna tolka som om att det är ni kära medlemmar som bidrar till vårt programutbud och innehåll. Det är vi tillsammans som utvecklar Förbundet.

Tack alla ni som svarade på enkäten och tack för fin dialog.