11 oktober 2022

Medlemsintervju med Jenny Perérs, kommunikationschef på Hyresbostäder

Jenny Perérs Kommunikationschef Hyresbostäder

Berätta gärna kort om Hyresbostäder, vad händer just nu hos er?

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag med ca 9 800 lägenheter och drygt 300 lokaler. Vi ägs av Norrköpings kommun.

I vårt uppdrag ligger, utöver att bygga och förvalta fastigheter, också ansvaret i att utveckla våra stadsdelar, med fokus på trygghet.
Just nu är det mycket fokus på det som händer i vår omvärld och hur det kommer att påverka oss och vad vi behöver göra för att skapa så bra förutsättningar för vår verksamhet och våra hyresgäster som möjligt.

Vad är roligast i ditt uppdrag som kommunikationschef?

Det är så mycket som är roligt, så svårt att välja ut något. Jag brinner mycket för varumärkesutveckling och att få jobba i en verksamhet som prioriterar varumärkesfrågor är otroligt kul.
Just nu pågår ett spännande arbete och dialog tillsammans med kollegorna på HR hur vi kan stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Den delen är så viktig för framtiden.

Vad är viktigast att ha för egenskaper och färdigheter för att lyckas i rollen som kommunikationschef?

Att vara lyhörd skulle jag säga. Det händer så otroligt mycket i vår bransch – och det går snabbt.
Att kunna landa i och vara med att man inte kan ha koll på allt, utan ta hjälp, stöd och lita på medarbetares och samarbetspartners/nätverks kunskap och kompetens är oerhört viktigt.

Vilka är Hyresbostäders främsta utmaningar i höst?

Som många andra företag idag, hur omvärlden kommer att påverka oss och våra kunder. Och att kunna ställa om verksamheten utifrån det.

Hur jobbar ni på Hyresbostäder med klimatutmaningen?

Klimatfrågan är central för oss och vi jobbar utifrån ett koncept som vi valt att kalla Gröna linjen, där en form av ”manifest” tagits fram:
Vi tänker inte lämna våra miljöproblem till kommande generationer. Men för att lösa problemen, behöver vi jobba tillsammans. Därför har vi bestämt oss för att följa en tydlig färdplan mot miljömässig hållbarhet. Vi kallar den för Gröna Linjen.

Inom ramen för Gröna linjen finns tre parallella linjer mot tydligt uppsatta miljömål:
1. Sorteringslinjen à 2030 ska våra hyresgästers restavfall ha minskat med 25 procent jämfört med 2022.
2. Klimatlinjen à Halvera utsläppen av CO₂e per kvm/Atemp till 2030 jämfört med 2020.
3. Energilinjen à Minska energianvändningen med 30 procent jämfört med 2005 och100 procent av den ska vara förnyelsebar.

Sist men inte minst, kommer vi få träffa dig och dina kollegor på Tendensdagen den 20 oktober?

Tyvärr kommer inte vi ha möjlighet att närvara i år, men är säkra på att ni får en fantastisk dag!

Tendensdagen 20 oktober