26 februari 2018

Medlemsföretag SBPR, Svensk Branschförening Profil och reklamartiklar

Kjell Harbom, vd för Svensk Branschförening Profil och reklamartiklar, kallat SBPR

Kejll Harbom_Bild vid sjoon
Kjell Harbom, vd för Svensk Branschförening Profil och reklamartiklar, kallat SBPR

Vad är roligast respektive svårast i det uppdraget?
Tack en bra fråga. Roligast med uppdraget är omfattningen på uppdraget allt från att träffa medlemmar till att förhandla med Riksdagens Skatteutskott och alla däremellan inte minst alla internationella kontakter i Norden, Europa och USA.
Det svåra är att vara påläst på allt som kan tänkas dyka upp i en så komplex bransch som Produktmedia branschen är. Ena stunden diskuteras flödet bläck i spetsen på en kulpenna och nästa stund pratas det antal stygn per centimeter i kragen på en skjorta för att nästa fråga gäller ftalater i plast eller i vilket skede övergår en profilprodukt från att vara en budskapsbärare till att bli en muta.
Det är väl just komplexiteten som gör uppdraget så spännande, det tvingar mig att vara på tå varje dag.
I uppdraget ingår att vara backup till våra medlemmar i alla dessa frågor, vilket syns i alla mail som kommer dagligen.
Hur länge har du varit på SBPR? Och vad gjorde du innan?
Tillträdde som VD för SBPR i mars 2009, de första 9 åren har gått fort, som det gör när man trivs på jobbet.
Närmast före detta kom jag från ett 2-årigt uppdrag för Seger United / New Wave Sport (man bytte namn under den perioden) Det var en spännande tid att gå från Seger United till New Wave Sport att flytta från Gällstad till nybyggt lager i Ulricehamn och nya kontor i Borås. När flytt var klar och organisationen satt var uppdraget klart och då fick jag förfrågan om att ta hand om SBPR. För övrigt har jag en brokig bakgrund från radio-tv branschen, fotobranschen, bilbranschen, som anställd och egenföretagare och inte minst 8 år på Stadium under 90 talet. Jag har säkert glömt något men det får jag ta.
Varför bör man vara medlem hos er?
Självklart skall man vara med i en branschförening oavsett vilken bransch man tillhör. Det är en hygienfaktor. I SBPR:s fall är det så att vi håller vårt stora paraply över branschen och svarar på alla remisser och gör inlägg till alla förslag på lagar, skatter och regler, som kan tänkas beröra branschen. Detta är omöjligt för det enskilda företaget att göra, så stor är inget företag i vår bransch att man kan ha någon anställd för att bevaka dylikt.
Ett annat viktigt uppdrag SBPR har är att göra branschen synlig. Vi är fortfarande branschen som inte finns även om branschen har kommit upp till medvetandeytan hos fler i dag än för 9 år sedan.
I dag hör större bolag av sig och vill ha råd när de skall välja partner för inköp av profilprodukter och då kan jag rekommendera medlemsföretag, det är dem jag känner. Problemet är ofta att frågeställaren inte vet vad de skall fråga efter. Dessa samtal brukar ofta bli mycket längre än vad frågeställaren tänkt sig, för jag ställer många motfrågor för att kunna rekommendera så rätt som möjligt.
Ofta ger jag 2 – 3 förslag som de får titta på. Även kemin mellan säljare och köpare skall stämma, för att det skall bli ett bra samarbete på sikt.
Jag följer medlemsföretagen så väl jag kan. Medlemsföretagen vet att de har någon (SBPR) som hela tiden bevakar deras intressesfär.
Dessutom marknadsför SBPR branschen genom att vara ute och prata, föreläsa om Produktmedia som är ett utmärkt media rätt använt..
Hur ser er medlemskår ut?
Medlemskåren är mixad 2/3 av medlemmarna är Återförsäljare, dvs de som levererar Produktmedia till köparna av mediat oavsett det är mediabyråer eller slutkund direkt och 1/3 av medlemmarna är leverantörer/importörer dvs de som säljer till Återförsäljarna. Det finns faktiskt en grupp till, förädlarna dvs tryckerier, brodörer etc utan dem blir inte produkterna ett media, budskapsbärnare. En penna utan tryck är bara en penna och inget annat. Med en logga är den en budskapsbärare, som skall förmedla något, ett hjälpmedel att förmedla något m.m.
För den oinvigde kan det tyckas överflödigt med två led återförsäljare – importör, men det är återförsäljaren som sitter med kunskapen om vilken leverantör man hittar USB-minnet hos, vem som har den lämpliga väskan till just din kampanj, var du hittar rätt penna för att få en kvalitet som motsvarar det företag pennan representerar osv.
En duktig återförsäljare kan sitta med 200 leverantörskontakter för att kunna välja exakt rätt produkt för sin kund. Många gånger finns inte produkten kunden vill ha då specialtillverkar man vad kunden vill ha, även där sitter återförsäljaren inne med nödvändiga kunskaper. Särskilt i år när det är val i Sverige, just i skrivande stund läggs det massor av order på produktmedia till partiernas valkampanjer.
Ni på SBPR har tagit fram en intressant undersökning om The Power of Product Media. Ni gjorde undersökningen med SIFO Kantar och Inizio. Varför valde ni dem undersökningsföretagen?
För att bevisa styrkan i vårt media gjorde vi 2015 en undersökning kallad The Power of Product Media, som också visade detta på ett tydligt sätt. Där vi frågade ”mannen på gatan” vad de tycker om profilerade produkter i åldrarna 15-79 år.
Resultatet var över förväntan. För att bevisa att resultatet inte var en engångs företeelse gjorde vi om densamma under 2017, men vi la till två kategorier respondenter. Så nu hade vi tre grupper som fick frågor om profilerade produkter. Dels ”mannen på gatan” och de två nya grupperna, som var Mediabyråer och Profilåterförsäljare.
Undersökningarna gjordes av Inizio, som använde sig av Sifo för intervjuerna. Att det blev Inizio kom sig av att vi under den perioden jobbade med Viggo Cavling på konsultbasis och att han under samma period var knuten till Inizio, så det gav sig naturligt. De har dessutom levererat perfekt genomförda undersökningar och mycket bra sammanställningar av resultaten.
Om du ska sammanfatta undersökningsresultatet helt kort; vad kom ni fram till?
Vi kom fram till att Produktmedia är större än vad vi själva trodde. De säljs TV-reklam i Sverige för 15,7 miljoner Skr varje dag 365 dagar om året och det säljs dagstidningsreklam för 15,5 miljoner varje dag 365 dagar om året och det säljs profilreklam för 15,2 miljoner Skr varje dag 365 dagar om året.
Alla har bra koll på TV-reklam och dagstidningsreklam men få har riktigt bra koll på profilreklam, som är nästan lika stort som de två andra reklammedierna.
Skrämmande låg är kunskapen hos mediabyråer, vilket förvånade. Undersökningarna visar med all önskvärd tydlighet att produktmedia är ett starkt media som förtjänar bättre respekt.
Om ett företag eller lokal marknadsföring vill veta mer om undersökningen eller få en föreläsning i ämnet; vem kan de kontakta?
Vill man se undersökningarna eller t.o.m. få en föreläsning om produktmedia utifrån dessa undersökningar eller bara diskutera produktmedia så ställer jag upp. De är bara att höra av sig till mig, Kjell Harbom 0702-182270 eller på mail kjell@sbpr.se