22 januari 2018

Medlemsföretag DIK – fackförbundet för dig som arbetar inom kultur och kommunikation

Medlemsföretag DIK – fackförbundet för oss som arbetar inom kultur och kommunikation på ett eller annat sätt.
DIK stod från början för dokumentation, information och kultur men idag säger vi istället att våra medlemmar jobbar inom kultur och kommunikation. Våra drygt 20 000 medlemmar finns på många typer av arbetsplatser. Någon arbetar på reklambyrå eller bibliotek. En annan arbetar på arkiv eller museum. En tredje med språk, kulturadministration eller turism. Gemensamt för oss alla är att vi arbetar med kultur och kommunikation på ett eller annat sätt.
3_helen01-hires
Du arbetar som vd på DIK; vad är roligast respektive svårast i det uppdraget?
Det är mycket som är kul och spännande, men om jag måste välja så är det alla möjligheter vi har att arbeta med våra medlemmar. Att vi har så mycket att ge men också att lära. Det svåraste är nog att jag önskar att vi hade mer tid till att ge energi och stöd. Det är många medlemmar som behöver hjälp på sina arbetsplatser.
Vad står DIK för?
Vi står för många saker men framför allt vill vi vara förbundet som ger trygghet och energi, att våga ta stegen man önskar, att våga säga stopp till en arbetsgivare som inte lever upp till rollen, att få energi att utvecklas.
Vilka är medlemmar hos er?
DIK är ett förbund för människor som arbetar med kommunikation och kultur. Vi har kommunikatörer, PR-människor, reklambyråanställda, museibranschen m fl.
Varför bör man vara medlem i DIK?
Jag tycker att man alltid ska vara medlem i ett fack, så att man har ett arbetsrättsligt stöd i arbetssituationer. Men även för att få tips, råd och argumentation som kan medföra positiva saker för lön, utveckling, coachning mm. Ett fack är så mycket mer än bara det arbetsrätt
Vilka utmaningar står DIK inför?
Just nu ser vi att våra medlemmar påverkas starkt av den digitala utvecklingen och vi behöver finnas där för att få våra medlemmar att hålla. Sen vill vi förstås växa också, det medför att vi kan göra ännu mer saker för medlemmarna och det hållbara arbetslivet.
DIK är med i #sistabriefen uppropet. Vad vill ni uppnå med ert engagemang?
Det här är saker vi arbetar med dagligen. Vi möter de som utsatts och vi kan stötta dem. Och vi vill att fler ska veta att de kan få hjälp, att de inte behöver finna sig i att bli utsatta, att våga stå upp mot en person som man kanske behöver för att få jobb och lön. Att inte behöva känna att man är i underläge bara för att man är student/praktikant eller nyanställd. Allt det här är oerhört viktigt för oss.
Varför är DIK medlemmar i Sveriges Marknadsförbund?
Sveriges Marknadsförbunds medlemmar är också våra medlemmar. Ni gör bra saker för medlemmarna och vi hoppas att vi ska kunna bidra även här.
När du inte jobbar; vad gör då du för att koppla av?
Jag är en friluftsmänniska och älskar musik, konst och kultur. Och Gotland. Jag är på Gotland varje helg och där kan jag verkligen koppla av med familjen och ladda batterierna. Jag är också ideellt engagerad i olika frågor, bland annat i autism/funktionshinder och idrott. Två skilda verksamheter men med många likheter och bägge är viktiga för varandra och för samhället.