22 april 2009

Mediekontroll idag (MAS in the present world)

Dagens massmedier behöver kontrollsystem för att säkerställa att de verkligen uppfyller vad de säger sig göra – okritisk granskning och rapportering.

Människor behöver kunna lita på det som skrivs eller sägs i massmedier.
Detta innebär mer än bara en god etik hos varje enskild journalist. Det räcker inte med interna kontroller av vad journalister skriver eller rapporterar. Det räcker inte heller med kvalitetskontroller av olika slag, då dessa mera ser till ifall läsarna tycker om det som rapporteras än ifall det rapporterade var korrekt. Vad som krävs är MAS, Media Accountability Systems, vilka på olika sätt övervakar massmediernas informationshantering och rapportering av olika händelser.

Problem som ställer till det för en saklig nyhetsrapportering

1. Isbergsjournalistik. Journalisterna berättar bara om en liten, synbar del av verkligheten och ignorerar de stora förändringar som ligger till grund för den lilla händelsen.
2. Infotainment. Underhållningsjournalistik där information och underhållning blandas ihop till en lättsmält röra där fokus sällan ligger på det som är mest relevant utan snarare på det som har högst underhållningsvärde.
3. Negativism. Här väljer journalisterna att inte rapportera om positiva händelser utan riktar all sin uppmärksamhet mot allt negativt i världen, så som konflikter, nedskärningar, våld, lidande och katastrofer.

De flesta demokratier är överens om vad som krävs av god journalistik

Det är svårt att få medierna att ta till sig och anamma dessa regler. Ofta skyller de på att ökad kontroll av medierna skulle innebära att de lättare skulle kunna komma att utnyttjas av statsmakter för deras egna syften. Nedan följer en sammanställning av de kontrollkällor som finns och kan användas idag, för att göra massmedierna ännu bättre på att rapportera sakligt och korrekt.
Samarbeten inom MAS
Brev till utgivaren
Online-anslagstavla
Externa kolumnister
Ombudsmän
Avdelning för klagomål
Redaktörer lyssnar på reaktioner
Ifrågasätt korrekthet och opartiskhet
Årlig egen utvärdering
Gradera nyheterna
Mediebarometer
Betalda annonser
Personlig kontakt med läsare/tittare/lyssnare
Webbsida för allmänna reaktioner
Panel av medieanvändare
Bjud in läsarna
Be läsarna välja viktigaste nyheterna
Läsarjournalistik
Radioklubbar
Journalisters e-post och telefonnummer
Medborgare med i programmet
Läsar-/tittar-/lyssnarklubbar
Lokala pressråd
Årliga konferenser
Seminarier om kritik mot medier
Träna utländska bloggare
Årsbok om mediekritik
Nationellt pressråd
Nationell ombudsman
Kommitté om samarbeten
Tillfälliga demonstrationer
Medierelaterade föreningar
Internationellt samarbete
Träna NGO:s
Center med medier som ett av syftena
Fortsatt utbildning
Inst.f. att överbrygga kontaktsvårigheter
Pris och belöningar

Interna MAS

Rättelsekolumner
Medieprogram
Brev till redaktionen och utgivaren
Bakom kulisserna-blogg
Nyhetsbrev till prenumeranter
Mediereportrar
Konsumentreportrar
Interna kritiker
Daglig självkritik i rapportform
Undersökande panel
Medielogg av journalister
Utvärderingskommission
Byrå som rensar vad som skrivs
Intern undersökning av ärenden
Etisk nämnd
Etisk coach
Interna brev
Program för att uppmärksamma problemen
Etiska koder
Disciplinnämnder
Medieövervakning
Förening för specialistreportrar
Förening för utgivare
Publicering av utländskt material
Utländska åsikter om företaget
Gratistidningar

Externa MAS

Läsares bloggar
Alternativa medier
Satiriska nyhetsprogram
Dagliga rapporter om medier
Utvärdering av journalister
Kritiska bloggar
Medierelaterade webbsidor
Bloggar om olika källor
Kritisk bok, rapport eller film
Hjälp om olika aspekter av påverkan
Bevaka de som bevakar
Rätt att sätta åt medier
Ad hoc-granskning
Offentliga uttalanden av vd
Högre utbildning
Krav på kurser i etik
Oberoende forskning
Åsiktsundersökningar om medier
Webbsida om olika medier
Program för medier i skolan
Konsumentgrupper
Forum för professionella grupper
Media servar NGO
Kungliga tillstånd