7 december 2017

Marknadssektorn samlas för #sistabriefen

På torsdagsmorgonen samlades branschorganisationerna för marknadsföring och kommunikation som en följd av uppropet #sistabriefen. 15 personer som representerar organisationer som alla arbetar nationellt med marknads- och kommunikationsfrågor, möttes för att diskutera vad de gemensamt kan göra för att bidra till mer jämställda arbetsplatser och få slut på sexualiserande, marginaliserande och nedvärderande av kvinnor.

Marknadsföringssektorn samlades för att ta gemensamma tag för en bättre och mer jämlik bransch.
Marknadsföringssektorn samlades för att ta gemensamma tag för en bättre och mer jämlik bransch.

”Vi vill tillsammans lyfta frågan och arbeta med den kontinuerligt. Det får inte bli ett nedslag och inget mer sen, utan det ska vara löpande under hela året och framöver”, säger Sveriges Marknadsförbunds vd, Francesca O’Brien Apelgren, som var en av mötesdeltagarna.
Det handlar om en viktig, strukturell fråga som finns i samhället stort, såväl som på företagsnivå och som påverkar individen. Mötesdeltagarna var överens om att branschorganisationerna här har en viktigt, gemensamma roll att utbilda och vägleda.
”Sveriges Marknadsförbund ger ju ut tidningen Trender & Tendenser. Där behandlas kontinuerligt frågor om jämställdhet och mångfald. Både inom branschen och i den kommunikation som produceras. Därför är det också ett medel för oss att nå ut och vägleda”, menar Francesca O’Brien Apelgren.
De grupp som träffades idag, kommer fortsättningsvis att arbeta i olika kommittéer parallellt med att träffas i den stora gruppen. Sveriges Marknadsförbund, Sveriges Kommunikatörer och Sveriges Annonsörer kommer att arbeta fram en utbildning som vänder sig till medlemmarna. En certifieringskurs.