1 september 2016

Marknadsföringslagen

Så här lyder den svenska marknadsföringslagen i fulltext
marknadsforingslagen