24 juni 2020

Marknadsföring & Försäljning

Kurstips till

Försäljare, ekonomer och marknads-
assistenter som vill utvecklas för att bli duktigare i sina roller och få ökad förståelse för marknadsförings- och försäljnings-
processerna.

Företagare som vill skada sig bättre kunskaper i marknadsföring och försäljning

Övriga som vill skaffa sig kunskaper om försäljning och marknadsföring på postgymnasial nivå.

Studera på distans. Börja när du vill och få personlig handledning när du behöver.

Distanskursen marknadsföring och försäljning lär dig förstå vikten av att tänka i ett marknadsföringsperspektiv och hur effektiv försäljning ska bedrivas. Utan marknadsföring överlever inte något företag. Du går igenom olika synsätt och får lära dig modeller för både konsument- och producentmarknadsföring, allt ifrån attitydundersökningar till den slutliga försäljningsprocessen. Du får dessutom en inblick i hur marknader analyseras, innebörden i begreppen affärsidé och marknadsföringsstrategi samt hur konsument och producentmarknader bearbetas. Digital marknadsföring berörs och du får lära dig vad det innebär, vilka kanaler och metoder som finns och hur man ska använda dem.

Vi kommer titta på försäljning och hur man som säljare ska agera för att lyckas. Vad ska man tänka på, hur ska man arbeta, vad är viktigt? Du får en hel del grundläggande råd för försäljning till konsument men även till företag.

Studieomfattning
Du studerar i egentakt. Studieomfattningen motsvarar ca 2-3 dagar, eller 16-24 tim, och studierna kan med fördel bedrivas på deltid. Observera att du har max 6 månader, fr o m leveransdatum, på dig att genomföra kursen. Du bestämmer själv i vilken takt du vill studera. Du kan få hjälp av din handledare att sätta upp en studieplan.

Förkunskaper
Gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå rekommenderas alternativt kunskaper förvärvat på annat sätt. Gör gärna ett kunskapstest för att veta hur du ligger till.

Stödfunktioner
Mailsupport via din personliga handledare.

Examination
I kursen ingår en obligatorisk inlämningsuppgift som examination. Uppgiften bedöms av din personliga handledare. Efter godkänd uppgift erhålls ett intyg.

Media
Till kursen finns en Internetbaserad studiesida från vilken du kommunicerar med din handledare. Du får aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil.
I kursen ingår interaktivt kursmaterial, fakta- och övningshäfte som pdf.

Systemkrav
PC eller Mac, telefon eller läsplatta. Bredband. Internet Explorer, Safari eller Firefox. Utbildningen fungerar troligtvis på andra system. För fullständiga systemkrav klicka här.

Målgrupp
-Försäljare, ekonomer och marknadsassistenter som vill utvecklas för att bli duktigare i sina roller och få ökad förståelse för marknadsförings- och försäljningsprocesserna.
– Företagare som vill skada sig bättre kunskaper i marknadsföring och försäljning
– Övriga som vill skaffa sig kunskaper om försäljning och marknadsföring på postgymnasial nivå.

Studieformat
Distanskurs med handledarstöd. Du följer det sekventiella upplägget framför din dator, kapitel för kapitel. Det finns också möjlighet att navigera via menyn, om det tex är något kapitel du vill titta lite extra på.
I kursen varvas teoretiska avsnitt med många praktiska övningar. Teorin presenteras med filmer (filmerna är textade), animeringar, modeller och texter och övningarna är interaktiva med rättningshjälp.
Den digitala kursen backas upp av mycket välmeriterade handledare med bakgrund från såväl universitetsvärlden som branschen.

Betalsätt: Faktura skickas.

Anmälan
Anmälan är bindande. För anmälan fyll i uppgifter nedan i formuläret.

Vill du veta mer om kursen?
Är du osäker på om detta är rätt kurs för dig eller vill du bara veta mer? Vi kan hjälpa dig och svara på dina frågor. Kontakta info@svemarknad.se

Kvalitetsutbildning
Utbildningen sker via xpectum AB
xpectum AB är ett utbildningsföretag som sedan 1996 har producerat distansutbildningar för företag och privatpersoner. De har över 20 års lång erfarenhet av distansutbildningar och har under den tiden utvecklat genomarbetade och väl fungerande pedagogisk modeller. Under hela utbildningen erbjuder de stöttning av meriterade handledare som svarar på kursdeltagarens frågor. xpectums främsta styrka är det kunskapskapital som finns knutet till företaget. Dels genom de ämnesexperter som tar fram och utvecklar utbildningarna. Dels genom de medietekniker som designer och producerar utbildningarna. Dels genom samarbetet med FAR som i 20 år agerat som kvalitetssäkrare. Medlemskapet i Almega utbildningsföretagen är en annan garant för att xpectum är ett seriöst utbildningsföretag.