29 april 2011

Marknadsföring av livsmedel till barn kan få ytterligare restriktioner i USA

Idag la fyra myndigheter i USA fram ett långtgående förslag på restriktioner för marknadsföring av livsmedel till barn.
Om Obama-administrationen får som de vill kommer livsmedelsannonsörerna bara att kunna annonsera vissa av sina produkter till barn.
Reglerna föreslås börja gälla 2016 och ska då tillåta endast livsmedel som inte innehåller några transfetter och inte mer än ett gram mättat fett och 13 gram socker per ättillfälle att marknadsföras till barn.
Det är fyra federala myndigheter som föreslår reglerna, FTC, Food and Drug Administration, Centers for Disease Control and Prevention och Department of Agriculture
I en kommentar säger Dan Jaffe, Association of National Advertisers – ”om dessa regler blir verklighet kommer det att innebära att mycket reklam blockeras. Hur mycket måste vi analysera.”
Dagens tillkännagivande av den Federal Trade Commission-ledda arbetsgruppen för livsmedel som marknadsförs till barn är endast starten och samtidigt fortsättningen på en lång debatt mellan industrin och myndigheterna om hur man löser problemet med den växande barnfetman.
Rekommendationerna blir inte lag och kommer att se annorlunda ut i sin slutversion då både förespråkare av mer långtgående restriktioner samt liberalare förespråkare nu har 45 dagar på sig att komma in med synpunkter. De ska påverka och motivera industrin att gå längre än idag vad avser självreglering. Flera av de stora tillverkarna har redan egna begränsningar som ligger ganska nära de nya, Kelloggs bl.a.
Reglerna skulle från och med 2016 endast tillåta livsmedel som inte innehåller transfetter, inte mer än ett gram mättat fett och 13 gram socker per ättillfälle får marknadsföras till barn. Dessutom får dessa livsmedel inte innehålla mer än 210 mg natrium per portion. Dessa restriktioner för natrium ska sedan ytterligare skärpas till 2021 enligt förslaget.
Även om reglerna inte blir lag kommer de att innebära stora förändringar för industrin.
Bland den största utmaningen enligt amerikanska annonsörer är den föreslagna utvidgningen av den traditionella definitionen av barn i dessa frågor från barn under 12 år till att omfatta 2-17. Dock är det troligt att tonåringsreglerna begränsas att gälla marknadsföring i skolan samt sociala medier.
Debatten fortsätter och vi ser hur detta får effekter på den svenska och den europeiska debatten där det ju diskuterats fettskatt m.m. den senaste veckan.
Källa: Adage, www.ftc.gov, Facebook, Twitter