25 september 2009

Marknadsförarnas lön halkar efter

Lönerna för marknadsförare stiger i Storbritannien.

Marknadsförarna är sämre betalda än sina kollegor i andra yrkesgrupper på motsvarande nivå. Under senaste året har lönerna för marknadsförare ökat med 3.3%. Nästa år väntas ökningen till 3.5%, enligt sammanställning av The Chartered Institute of Marketing. Snittlönen för en marknadschef ligger nu på £75 000 per år, motsvarande drygt 75 000 kronor i månaden. En senior marknadsförare tjänar £42 000, en junior £27 000 och en nyutexaminerad kan förvänta sig £22 000.

Endast marknadschefer ligger före sin chefskollegor

Trots de stigande lönerna ligger marknadsförare efter sina kollegor som arbetar med finans, IT, personal eller försäljning. Skillnaden är som störst bland de yngre, där en nyexaminerad i snitt tjänat 8.2% lägre inom marknadsföring. ”Det är ledsamt att se att marknadsförarnas lön backar jämfört med deras kollegor i andra funktioner. Marknadsförare måste påvisa det positiva värde som de skapar för organisationen, speciellt nu när det ’trevliga decenniet’ är förbi och de ekonomiska förhållandena är tuffa”, kommenterar David Thorp, undersökningschef vid The Chartered Institute of Marketing. Samtidigt tjänar kvinnliga marknadsförare allt sämre jämfört med männen. Årets mätning visar på att männen har 18% tjockare lönekuvert, upp från 10% jämfört med ett år sedan. Bonusarnas del av lönen stiger. Bland cheferna erhåller idag 38% bonus på £13 750 i snitt per år. Bland de yngre marknadsförarna får 27% bonus på £1 900 i snitt¹.

Företagen har mycket att vinna på att bekämpa diskrimineringen, främja mångfald och på så sätt bli mer dynamiska och konkurrenskraftiga

”Företag inser att de får ett konkurrensövertag genom att attrahera och behålla en mångfald bland sin personal, och många företag förbättrar sin rekryteringsstrategi för att främja jämställdheten”. Många kvinnor anser också att de ges sämre möjlighet att ta karriärsteg jämfört med sina manliga kollegor. Denna typ av diskriminering är högst i Italien.

I Sverige anser sig 35% av kvinnorna lönediskriminerade och män 16%

Löneskillnaderna har flera förklaringar. Bland de svenska kvinnorna anser 45% att företagsledningen har en tendens att favorisera män. Men nästan lika många anser att män är mer aggressiva i sina löneförhandlingar och därmed pressar upp sina löner. Andra förklaringar är att män tilldelas mer ansvarsfyllda uppdrag, att de är bättre på att ställa in sig hos chefen och att det finns en uppfattning om att män behöver mer pengar för att försörja sina familjer.
Kvinnor anser att de har lägre lön

 • Land, Andel (%)
 • Tyskland 45
 • Frankrike 43
 • Italien 36
 • Sverige 35
 • Storbritannien 30
 • Spanien 30
 • Nederländerna 28
 • USA 34
 • Europa i helhet 38

Kvinnor anser att de har  sämre karriärmöjligheter

 • Land, Andel (%)
 • Italien 50
 • Frankrike 43
 • Tyskland 40
 • Spanien 34
 • Sverige 27
 • Storbritannien 24
 • Nederländerna 20
 • USA 26
 • Europa i helhet 37