31 mars 2022

Marknads- och Kommunikationschef till Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission söker nu en Marknads- och Kommunikationschef. Rollen är ny och innebär ansvar för två avdelningar; Marknad som inkluderar ansvar för varumärke och insamling samt Kommunikation som innefattar extern- och internkommunikation samt opinionsbildning.

För att lyckas krävs att du är en erfaren, trygg och lyhörd ledare som drivs av utveckling. Du kommer in i ett spännande skede där verksamheten har vuxit dramatiskt de senaste åren, med bibehållen kvalitet och tydlig riktning.

Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till Direktor. I rollen ingår två direktrapporterande enhetschefer. Totalt ingår ca 24 medarbetare på avdelningen.

Tjänsten är en tillsvidareanställning vid Stockholms Stadsmissions nya aktivitetsbaserade huvudkontor i Sickla, en öppen och välkomnande arbetsplats med engagerade och prestigelösa kollegor som arbetar för att göra skillnad för de människor vi dagligen möter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Den vi söker leder kommunikations- och marknadsavdelningarna genom att vara en entusiasmerande, modern och nytänkande förebild och kulturbärare som skapar resultat genom att leda, coacha, motivera och inspirera dina team. Du deltar aktivt i ledningsgrupps- och strategiutvecklingsarbete. En annan sida av rollen är att när det behövs kunna agera snabbt och prestigelöst även vid kriskommunikation.

I rollen ingår vidare att ansvara för, bygga och vårda kommunikations- och marknadsföringsarbetet för samtliga varumärken inom Stockholms Stadsmission.

Du kommer att implementera och vidareutveckla den nya varumärkes- och marknadsstrategin, utveckla hela organisationens digitala kommunikation samt arbeta med employer branding tillsammans med HR. Att vara tydlig som beställare och ansvara för att i samarbete med kommunikationsbyrå utveckla idépolitisk plattform, varumärkeshierarki, kommunikationskoncept och budskapsplattformar är också en viktig del av rollen.

Du förväntas att aktivt delta i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioners arbete med att utveckla insamling, bygga och vårda varumärket i en styrgrupp med insamlings- och kommunikationschefer från andra stadsmissioner. Du arbetar också tillsammans med organisationen FAMNA för att öka kännedomen för den idéburna sektorn.

Rollen förutsätter förmågan att både tänka strategiskt och att genomföra stora satsningar med fungerande processer som ger det avtryck inom våra huvudverksamheter som vi strävar efter. Du ser till att vi planerar, genomför och följer upp mot våra KPI:er i nära samarbete och ständig dialog med de som rapporterar till dig, för att nå eller överträffa uppsatta mål.

Digitalisering och förändringsledning är två ledstjärnor i kommunikationsarbetet för oss. Vår strävan är att bli ännu mer proaktiva genom att synas på rätt sätt, att stå för en human och pådrivande röst i samhället.

Det går bra för Stockholms Stadsmission, men en strävan är att synas mer regelbundet under hela året, även opinionsbildande med exempelvis hemlöshet där rapporter från oss baserade på den senaste forskningen gör avtryck i den politiska världen med våra talespersoner på plats i TV-sofforna. Arbetsintegration är ett annat område där vi har en stark position med i nuläget 800 personer som varje år arbetstränar inom secondhand. Matmissionen är ytterligare ett växande område som bidrar till att få bukt med matsvinn och skapar ökad hållbarhet genom avtal med livsmedelsbranschen. Vårt utbildningsben är välutvecklat och drivs idag som en skolstiftelse med bland annat folkhögskola, vuxenutbildning och högskola. Storsatsningen Mötesplats Mariatorget förverkligar vår nya kulturminnesmärkta mötesplats på Södermalm för alla stockholmare att ta del av när renoveringen är klar hösten 2022. Genom vårt arbete hittar vi nya medlemmar och föryngrar våra gåvogivare i en aktiv dialog. Vi hittar smarta sätt att använda gemensamma resurser för att skapa synergier och fortsätter därigenom vår varumärkesförflyttning.

Läs mer och ansök här