Market Growth Leadership Certification

Kursledare Erik Modig

Ett program för dig som vill ha ökad kompetens om hur analys, strategi och taktik bidrar till kommersiell tillväxt. Programmet ger en bred grund för att förstå vilka olika vägar till tillväxt som finns och de strategiska och taktiska val som behöver göras för att lyckas med dessa. Det är för dig som har eller aspirerar på en chefsposition inom marknadsföring, försäljning, produktutveckling, företagsledning eller liknande och vill känna dig trygg i att kunna skapa tydliga och väl fungerande planer och strategier.

Kursen sker digitalt on demand – dvs du startar när du själv vill

Certifieringsdagar kommer att komma löpande.


Programmets upplägg

Programmet är uppdelat i fem moduler som vardera går igenom ett viktigt område inom market growth. Varje modul består av 2-3 delkurser med tillhörande övningsuppgifter och quizzes. Varje modul förbereder dig för att självständigt kunna skapa en tillväxtplan för kort- och långsiktig tillväxt.

Modul 1: Resultat och tillväxtanalys
Modul 2: Kundanalys
Modul 3: Tillväxtfokuserad affärs- och marknadsstrategi
Modul 4: Varumärkes- och marknadskommunikationsstrategi
Modul 5: Marknadsföringsstrategi

Varje kurs består av självstudier i form av videomaterial, övningar, frågestunder och feedback via mail och egna avstämningar med kursledare Erik Modig. Du kommer kunna genomföra kursen i din egen takt och få feedback på ditt material.

Du har ca 3 veckor på dig för att färdigställa varje modul. Arbetet kan växlas under kursens gång. Arbetsbördan för varje modul uppskattas till ca 8-10 timmar. Totalt bedöms de behövas 40-50 timmar för att tillgodogöra sig hela programmet.

Certifiering

Examinationen består av
– Inlämning av tillväxtplan
– Deltagande på certifieringsdag
– Godkänd tenta på kursmaterialet. 

Examinationen för att fullgöra sig certifieringen består av en inlämningsuppgift där du skapar en tillväxtplan för ett projekt, produkt eller företag inom ditt nuvarande arbete. Denna presenteras och diskuteras på certifieringsdagen. Denna examinationsdag består av tre moment. För det första en föreläsning och frågestund kring materialet i programmet. Detta följs av presentationer. Därefter följer möjligheten att besvara kurstentan. Tentan består av 40 utvalda flervalsfrågor från de olika kurserna som ingår i programmet. För godkänt resultat måste 32 (80%) av svaren vara korrekta. Denna tenta kan göras vid två senare tillfällen om du inte skulle klara den första gången.

Målet med Leadership Certification är att chefer eller de med chefsambitioner kan fylla på med kunskap. Framförallt mallar och övningar för att skapa intern struktur och inspirera och leda internt.


Kursledare Erik Modig

Erik Modig är en av Sveriges främsta experter på marknadsföring, kommunikation och kundpsykologi. Han har hjälpt 100-tal företag att bättre förstå vilka mekanismer som driver kunder till köp och vad du behöver för att nå dit. När han inte gör det forskar och undervisar han på Handelshögskolan i Stockholm.
Erik Modig är ekonomie doktor och forskare vid Center for Consumer Marketing vid Handelshögskolan i Stockholm. Han tillhör därmed ett av Europas ledande center för forskning på effektiv kommunikation. Han intresserar sig för allt som kan förklara hur kommunikation påverkar beslut. Eriks forskning är publicerad i tidskrifter som Journal of Advertising, International Journal of Advertising och Journal of Product and Brand Management.
Erik har många års erfarenhet av att jobba med globala varumärken och deras marknadsföring. Han har författat flera böcker på ämnet och den senaste Bang for the buck blev utsedd till Årets Marknadsföringsbok av Sveriges Marknadsförbund och har sålt i över 6000 exemplar och är även lanserad utomlands.

Varmt välkommen!

Anmälan:

Kursen sker digitalt On demand

Dvs du startar när du själv vill
Certifieringsdagar kommer att komma löpande.

Pris: 29.900 kr + moms för medlem (39.900 kr + moms icke medlem)

Certifiering sker enligt oberoende tredje part.

Anmälan är bindande.
Sveriges Marknadsförbunds integritetspolicy.