10 oktober 2010

FILM: Inkonsekvent kommunikation stärker väletablerade varumärken!

Månadens forskare, September 2010
Fredrik Törn, Ekonomie doktor,  Centrum för konsumentmarknadsföring (CCM) vid Handelshögskolan i Stockholm.

En vanlig uppfattning bland marknadsförare är att man behöver vara enhetlig och konsekvent i sin varumärkeskommunikation för att lyckas att bygga starka varumärken. Men, ny marknadsföringsforskning visar att kommunikation som står i strid med etablerade uppfattningar om varumärket paradoxalt nog kan förbättra konsumenters attityd och intresse för varumärket.
Det är till exempel bättre för varumärket om fotbollsspelaren Henrik Larsson gör reklam för iPod, och artisten Håkan Hellström gör reklam för Nike, än tvärtom. Och om energidrycken RedBull väljer att sponsra Dramaten skulle detta väcka större intresse för varumärket än om RedBull väljer att sponsra till exempel Stockholm Marathon.
Hur, och varför, reagerar konsumenter positivt på sådan varumärkesinkongruent kommunikation? Se filmen och hör Fredrik berätta.
Ser du ingen spelare på den här sidan saknar du antagligen flash, gå till http://www.youtube.com/svemarknad för att se filmen.