4 februari 2011

FILM:Marknadsledarskap genom tjänster och helhetslösningar

Rekordsiffror för svensk tjänsteexport ställer nya krav på svenska företag. På seminariet Månadens forskare, januari 2011, presenterar Christian Kowalkowski den senaste forskningen om industrins ”tjänstefiering”.
Svensk tjänsteexport växer i snabb takt och första halvåret 2010 var Sveriges exportöverskott av tjänster 54 miljarder kr medan exportöverskottet på varor stannade på drygt 40 miljarder. Dessutom får tjänster en växande strategisk betydelse för svensk industri takt med ökad konkurrens från låglöneländer och prispress på produkter.
Detta ställer krav på att företagen har förmågan att utveckla och hantera sina tjänster i en organisation och kultur som i hög grad är produktcentrerad.  Hur kan de tjäna pengar på tjänster och helhetslösningar? Hur omstrukturerar företag sina organisationer för att öka sin tjänste- och kundorientering? Hur marknadsför och kommunicerar man värdet av nya tjänsteerbjudanden till sina kunder och vilka är fallgroparna?
”I den allmänna debatten är det mycket fokus på att den s.k. tjänstesektorn måste växa mer. Vad man tyvärr ofta glömmer är den stora tillväxtpotential för komplexa tjänster som finns i den traditionella industrin. Inte minst journalister och politiker tenderar att tro att svensk industri fortfarande konkurrerar och vinner nya affärer genom varuproduktion,” säger Christian Kowalkowski, Universitetslektor i Industriell Marknadsföring, Linköpings Universitet.
SKF, Alfa Laval, Atlas Copco, Scania och Volvo är exempel på företag där försäljningen av tjänster utvecklats mycket bra. Ericsson är kanske det mest kända svenska exemplet på ett företag som genomgår en s.k. ”tjänstefiering”. Även många mindre företag ökar sin tjänsteorientering. Trots att dessa har mindre resurser så har de en viktig konkurrensfördel jämfört med storföretag; de kan lättare ställa om sin organisation.
Ett huvudskäl till varför tjänstefieringen tar lång tid i stora företag är svårigheten att ställa om internt. Ökad tjänsteorientering ställer t.ex. krav på nya intäktsmodeller och innovationsförmågor. ”För att skapa nya konkurrensfördelar i framtiden är det viktigt att företagsledare, marknadsförare och affärsutvecklare har förståelse för tjänsteutvecklingsfrågor och förmåga att identifiera potentiella synergier mellan tjänste- och produktverksamheterna” säger Jan Fager, VD Sveriges Marknadsförbund.
Del 2: http://www.youtube.com/watch?v=LLYm6-uWRoE
Del 3: http://www.youtube.com/watch?v=IxphKSQWLo8
Del 4: http://www.youtube.com/watch?v=f_oqryogoVo
Del 5: http://www.youtube.com/watch?v=sj2seto_i2w
Del 6: http://www.youtube.com/watch?v=jtYOG3TgG1U