27 juni 2012

Lönar det sig verkligen att bygga om butiken?

I en forskningsartikel presenterar Professor Magnus Söderlund resultatet av forskning som syftat till att ta reda på om det lönar sig att bygga om butiker och göra s.k. make-overs.

Den fysiska miljön i en butik har länge visat sig ha en stark effekt på kunderna och deras inköpsmönster. Butiken påverkar alla fem sinnen och representerar 360 graders inflytande. Det är inte förvånande då att återförsäljare investerar stort i denna aspekt av marknadsföring. Många är involverade i så kallade makeovers, där de ändrar inredningen samtidigt som själva erbjudandet (t.ex. produkten) lämnas oförändrad. Men har dessa makeovers någon positiv effekt? Ur ett akademisk forskningsperspektiv har inte mycket varit känt tills nu. Slutsatsen som kan dras ur ett marknadsföringsperspektiv är den att effekten av makeovers inte bör överskattas.
Can a shop makeover really pay off by Prof. Magnus Soderlund
Detta är den första i en ny serie artiklar som EMC´s Academic Group, ett forum inom vilket ledande europeiska akademiker kan utbyta forskning och lärdomar kommer att ta fram. Forumets ambition är att varje månad publicera en forskningsrapport eller artikel som översatts till ett mer praktiskt användbart språk och se till att den sprids över Europa. Academic Group är del av European Marketing Confederation (EMC), ett paraplyorgan för alla europeiska sammanslutningar inom marknadsföring, försäljning och kommunikation.